02.03.2022

Kreds 2. Generalforsamling satte fokus på chaufførmangel

DPT’s kreds 2 afholdte onsdag den 2. marts 2022 sin generalforsamling i Odense.  Også her blev der udvekslet meninger og viden om situationen med chaufførmangel.


Der var stort fremmøde og stor debatlyst, da DPT’s Kreds 2 mødtes onsdag den 2. marts for at afholde kredsgeneralforsamling, hvor Nordfyns Finans var værter for arrangementet i Odense. Deltagerne havde fra starten mulighed for at drøfte muligheder og forretning med flere af DPT’s associerede medlemmer, der også var mødt frem.

Inden generalforsamlingen var der debatmøde med deltagelse af Rikke Trads, HR -chef hos TideBus, Tadzudin Kasami fra TaxaSyd i Odense, busvognmand John Bergholdt, busvognmand Benny Petersen fra Vejle Turisttrafik samt uddannelseschef Finn Ravn fra AMU Fyn. Der var således et bredt spektrum af viden og erfaringer som baggrund for drøftelsen.

Debatdeltagere: Rikke Trads, Finn Ravn, John Bergholdt og Benny Petersen.

Der var bred enighed om, at de enkelte virksomheder og branchen som et hele skal være meget opmærksomme på at udvikle og fremhæve de muligheder chaufførjobbet giver, så den enkelte kandidat kan se sine muligheder i jobbet. Derudover vendte debatten ofte tilbage til mulighederne for at udvise generelt socialt ansvar for nye medarbejdere, hvor uddannelse og udvikling samt et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle er i højsædet. Fra Taxasyd havde Tadzudin Kasami også erfaret, at branchen og vognmændene skal være synlige omkring de ordnede og aftalte forhold om løn- og arbejdsvilkår, der er fremherskende i branchen, og som gør langt de fleste taxivirksomheder til attraktive arbejdspladser i modsætning til det billede, der nogle gang tegnes i branchen. I forlængelse heraf fremhævede han behovet for et stærkere netværk og samarbejde mellem DPT’s medlemsvirksomheder om rekruttering og fastholdelse af personale til branchen i bred forstand, hvor det også er en styrke, at chauffører kan skifte arbejde mellem bus, offentligt kørsel og taxikørsel.

I forlængelse af debatten afvikledes generalforsamlingen, hvor der blev aflagt beretning, gennemført valghandlinger og drøftet et forslag fra foreningens hovedbestyrelse om forenkling af foreningens struktur.

 

Tak for fremmødet til de mange medlemsvirksomheder og de associerede medlemmer:

 • Daimler, EvoBus
 • MAN Truck & Bus Danmark A/S
 • Forsikringsmægler  Söderberg & Partners
 • Shell
 • Accountor Denmark A/S
 • Söderberg & Partners
 • Jyske Bank Koncernen
 • r2pTracking ApS
 • Nordfyns Finans A/S
 • ATD
 • EvoBus Danmark A/S
 • YX Danmark

 

DPT’s tredje og sidste kreds (Kreds 3) for Sjælland, øerne og hovedstaden finder sted torsdag den 3. marts i Køge. Den 25. og 26. marts mødes alle foreningens medlemmer og kredse til Årsmøde i Helsingør.