Offentlig kørsel

|22.02.2019

Kreds 2 formand om ny struktur: ”En stol har fire ben”

Den Gamle Grænsekro var skiftet ud med VBI’s lokaler i Christiansfeld, da kreds 2 afholdt deres årlige kredsgeneralforsamling. Hos kredsformand Peter Papuga, Papuga Bus, var der rosende ord om strukturen i den nye forening.


Klokken var 16, da VBI bød de fremmødte medlemmer af Dansk PersonTransports kreds 2 velkommen til generalforsamling den 20. februar 2019. I dagens anledning var der kaffe, sodavand og andre godter til de mange deltagere, som havde halvanden times tid til at socialisere og besøge de associerede medlemmers stande samt VBIs udvalg af busser, før aftenens mad kom på bordet.

Maden blev leveret af ”Buffetbussen”, som rullede ind på VBI’s værksted omkring 17.30, hvilket udløste flere muntre miner hos mange af de fremmødte deltagere.


Buffetbussen overholdt tidsplanen til stor tilfredshed for arrangementets deltagere.

Efter deltagerne havde fået lov til at slå mave, startede årets kredsgeneralforsamling. Formand for kredsen Peter Papuga tog i denne forbindelse ordet.

”Det er vigtigt, at vi som forening styrker varetagelsen af medlemmernes interesser. Særligt i en tid hvor der sker mange opkøb og konsolideringer i branchen. Der er en bevægelse i gang, der kræver en fortsat stærk brancheforening,” lyder det fra Peter, der ligeledes er positiv over for taximedlemmernes ankomst til den nye forening Dansk PersonTransport. ”En stol har fire ben,” lød det fra kredsformanden med henvisning til den nye struktur, hvor sektoren for taxikørsel udgør den fjerde sektor.

Da kredsformandens beretning var overstået, berettede de fire sektorer hver især om, hvad der har været iøjnefaldende for de respektive sektorer i året der gik.

Fuld valuta til de genopstillede kandidater
Efter en gennemgang fra de fire sektorer blev der taget hul på dette års valghandling, og da ingen af de genopstillende kandidater blev udfordret af et modkandidatur, fortsætter kredsens virke uændret. Vi ønsker følgende medlemmer tillykke med deres valgsejr:

  • Benny Petersen, Vejle Turisttrafik (kredsbestyrelsesmedlem)
  • Kurt Jensen, Haarby Turist (kredsbestyrelsesmedlem)
  • Lars Schmidt, Alssund Busser (kredsbestyrelsesmedlem)
  • Peter Papuga, Papuga Bus (turistsektoren)
  • Steen Rügge, Tide Bus (rutesektoren)
  • Jimmy Hansen, De Blå Busser (sektor for offentlig kørsel)

Første valghandling for taxisektoren sker først i 2021.

Efter valghandlingen var der frie rammer til at få gode tilbud eller ideer fra de associerede medlemmers stande, og det udnyttede en stor del af de fremmødte udover at socialisere på kryds og tværs af hinanden, indtil det vellykkede arrangement fik sin naturlige ende. Dansk PersonTransport takker alle deltagere for en vellykket aften i bus- og taxibranchens tegn.