25.01.2022

Krav om selvisolation ved covid-19 lempes

Sundhedsstyrelsen finder det forsvarligt at reducere selvisolationsperioden til fire døgn efter stigende befolkningsimmunitet.


Sammenhængen mellem antallet af smittede og antallet af indlæggelser er faldet i et omfang, der betyder at du fremover kan afslutte din selvisolation når dine symptomer ophører. Såfremt du har modtaget en positiv covid-19 test og ikke oplever symptomer, eller udelukkende mærker lette symptomer, er selvisolationen reduceret til fire døgn.  Desuden er retningslinjen for håndtering af covid-19 blevet opdateret således at f.eks. hustandskontakter ikke længere anbefales selvisolation medmindre de selv oplever symptomer. Justeringerne i retningslinjen har blandt andet til hensigt at understøtte de væsentlige samfundsfunktioner som i høj grad har været belastet af de lange selvisolationsperioder.

Læs mere herom på link: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Nu-kan-du-afbryde-selvisolation-tidligere

Anbefalinger

Ved betydelige symptomer

  • Der anbefales selvisolation fra symptomdebut og PCR-test snarest.
  • Ved positiv testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end fire døgn fra testtidspunkt.

Ved positiv test hos asymptomatiske eller let symptomatiske

  • Ved positiv antigen- eller PCR-test anbefales selvisolation i fire døgn fra testtidspunkt.
  • Ved positiv antigentest anbefales PCR-test snarest mulig.
  • Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i ventetiden på PCR-svar.
  • Hvis der opstår betydende symptomer fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved husstandskontakt til smittet

  • Der anbefales antigentest eller PCR-test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Husstandskontakter (nære kontakter) er undtaget for selvisolation.