06.05.2022

Kortsigtet af regeringen at opsige en solid aftale, der skal binde Danmark sammen

I et debatindlæg i Børsen opfordrer DPT sammen med en række organisationer regeringen til ikke at pille ved infrastrukturaftalen


Regeringen vil gøre Danmark uafhængig af russisk gas. Reformudspillet er lige blevet præsenteret, og det er svært at være uenig i den målsætning. Et intensiveret fokus på den sikkerhedspolitiske situation er nødvendig, men udspillet omfatter samtidig en frigørelse af en række klimahensyn, som kan have konsekvenser den fortsatte vækst og velfærd i landet.

I udspillet annoncerer regeringen flere massive og markante investeringer i bl.a. fjernvarme, men den præcise vej derhen og finansieringsgrundlaget er ikke på plads.

Finansminister Nicolai Wammen (S) luftede dog nogle af regeringens idéer: Kommunerne kan blive nødt til at udskyde veje- og broprojekter, og på samme måde vil staten bidrage med at genåbne sidste års store og historiske infrastrukturaftale 2035, hvor et enigt Folketing sendte mere end 160 mia. kr. i bl.a. nye veje og cykelstier.

Krigen i Ukraine rykker naturligt nok rundt på de politiske prioriteringer, men krigen må ikke blive en undskyldning for kortsigtede og forhastede beslutninger. Det vil det være, hvis man bare genåbner og ændrer en solid og langsigtet politisk aftale, der skal binde Danmark sammen.

Stort efterslæb bremser

Udviklingen af vejnettet har ikke fulgt med i samme tempo som udviklingen af bilerne, busserne og lastbilerne. Investeringerne i både anlæg og vedligeholdelse af vejnettet er faldet gennem de seneste år – især siden 2017.

Men vi er nødt til at prioritere udviklingen af infrastrukturen for at sikre mobilitet og en effektiv distribution. Mobilitet er det, der driver samfundet fremad. Personbiler er mange steder i landet nødvendige for at folk kan komme til og fra arbejde. På samme måde er lastbiler og varebiler afgørende for vareforsyningskæderne og erhvervslivet, som skal skabe grundlaget for fortsat vækst og velfærd.

Det er derfor et stort samfundsmæssigt problem, hvis der ikke bliver gjort en indsats for at indhente det forsømte. Det er særdeles tiltrængt med vedligehold af allerede eksisterende anlæg og få anlagt nye.

Vi har stor forståelse for, at regeringen gennemfører en due diligence af alle aftaler for at finde finansieringsgrundlaget. Men med det store efterslæb er tiden simpelthen ikke til at genindføre “Stop & Go” i trafikpolitikken, hvor man lapper huller frem for at tænke sammenhængende i hele Danmark. Sikkerhed og effektivitet er nøgleord for den danske infrastruktur. Alle skal sikkert, hurtigt og klimavenligt kunne komme fra A til B og transportere varer rundt i landet.

Samfundets omkostninger ved trængsel fortsætter med at stige og udgør nu knap 30 mia. kr. Køkørsel forurener unødigt og gør transporttiden længere og dermed transporten dyrere. Derfor er der behov for moderne, sikre og støjsvage veje, der lever op til krav om effektivitet, samfundsvækst, mindsker unødig emission, og hvis kapacitet passer til den mængde trafik, som skal køre på dem.

Danskerne og danske virksomheder har hårdt brug for, at der bliver eksekveret en langsigtet og ambitiøs plan for landets infrastruktur. Det er staten og kommunernes opgave at sikre borgerne og virksomhederne de bedst mulige forudsætninger for at være mobile. Det kræver langsigtede planer. Det er vigtigt at huske meningen med de store trafikprojekter. De danske veje binder Danmark sammen, og de skaber dermed konkrete muligheder for effektivitet, vækst og råd til fortsat velfærd.

Infrastrukturen og klima

Endnu værre i disse tider er det, at det også vil være dyrt for klimaet. For det holder ikke omstillingsomkostningerne nede, hvis man stopper vedligeholdelse eller nye vejprojekter. Det er netop fordi “Stop & Go” ikke har været en del at trafikpolitikken de seneste år, at klimaet faktisk er blevet en af de største agendaer for asfalt- og vejtransportindustrien.

Branchen genbruger asfalt som aldrig før, investerer i klimavenlige køretøjer og er en stor spiller i udrulningen af for eksempel ladestandere over hele landet. Hvis “Stop & Go”-politikken træder i kraft igen, så er det direkte skadeligt for klimaet. Det ender i lappeløsninger, som ikke er langtidsholdbare, og hvor virksomheder ikke tør foretage de nødvendige klimainvesteringer.

Vi opfordrer på det kraftigste til, at regeringen ikke piller ved infrastrukturplanen. Vi vil meget gerne fortsat være med til at gøre vejvedligehold og anlæggelse samt transporten grønnere, men det handler om at lade den langsigtede infrastrukturplan fortsætte og dermed investere i grøn udvikling. Lad os mødes og kigge fremad i stedet for at stoppe og ryge ned i hullet.

Indlægget er bragt i Børsen den 6. maj sammen med følgende organisationer:

CARINA CHRISTENSEN, 
ERIK ØSTERGAARD, 
TOVE HELS, 
MARTIN AABAK, 
ANDERS HUNDAHL, 
MICHAEL MØLLER NIELSEN, 
JESPER KRONBORG,