27.09.2018

Kontrolpanel godkendt

Vejen er banet for kontrolpanel et hos Fynbus.


FynBus har igennem længere tid ønsket at etablere et kontrolpanel, der skal medvirke til at udføre kontrol af overholdelsen af FynBus’ arbejdsklausul, men på bestyrelsesmødet d. 22 juni 2018 blev sagen udsat med henblik på en ekstern vurdering af, hvorvidt overenskomsten indgået mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Det Faglige Hus opfylder betingelserne i cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og taxilovens § 10.

Advokatfirmaet Accura har på baggrund af en uvildig advokatundersøgelse i et notat vurderet, at den nævnte overenskomst overholder betingelserne. Accura vurderer endvidere, at det vil kunne være i strid med de udbudsretlige grundprincipper, hvis FynBus foretager et fravalg af visse overenskomster og dermed stiller krav om bestemte overenskomster.

Dermed er vejen banet for en etableringen af et kontrolpanel hos Fynbus. Fynbus nedsætter kontrolpanelet for at tjekke, om vognmændene lever op til den arbejdsklausul, som Fynbus indførte i 2015. Den betyder, at alle, der vil køre for Fynbus, skal skrive under på klausulen, som blandt andet forlanger, at chauffører får en ordentlig hyre og har ordentlige arbejdsvilkår.

Kontrollen af vognmænd foregår i dag ved, at arbejdsmarkedets parter får tilsendt materiale i anonymiseret form. Parternes tilbagemelding sker via mail, men der er ingen tilbagemelding på kontrollen. Det bliver der fremover, når Fynbus ved kontroludvalget skal kontrollere, at chaufførernes løn- og arbejdsvilkår samt særlige ydelser lever op til og være mindst lige så gode som vilkårene i følgende kollektive landsdækkende  overenskomster for fagområder omfattet af taxiloven.

Oplægget til et kontrolpanel i Fynbus er:

• Kontrolpanelet skal mødes en gang i kvartalet – fysisk.

• Vognmænd, hvis sager gennemgås, bliver ikke anonymiseret, men chaufførernes identitet bliver.

• Arbejdsmarkedets parter skal underskrive en fortrolighedserklæring, der sikrer tavshedspligt.

Der er lagt op til, at følgende parter er repræsenteret i panelet:

• ATAX – arbejdsgiver for taxibranchen, 3F, Kristelig Arbejdsgiverforening og Det Faglige Hus.

Panelet kan ikke beslutte, hvad der skal ske med vognmanden, men lave en indstilling til Fynbus.