12.01.2021

Kontantsalget af billetter suspenderes

Salget af kontantbilletter i busser og flextrafikvogne suspenderes i Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus fra torsdag 14. januar.  Baggrunden er de skærpede COVID-19-tiltag og specielt øgningen af afstandsanbefalingen fra 1 til mindst 2 meter.


De fire trafikselskaber har fået Forbrugerombudsmandens accept af dette midlertidige tiltag, som betyder, at busser og flextrafikvogne vil fungere som rene selvbetjeningsmiljøer for kunderne. Kunder vil fortsat skulle billettere sig selv ved indstigning i bussen, hvilket kan ske via Rejsekort eller billet App, men der vil ikke længere kunne købes billet i bussen.

I Movia har man allerede – siden foråret 2020 – haft det kontante billetsalg sat i bero.

Fordørene bør åbnes til udluftning

De fire trafikselskaber har oplyst, at fordørene i busserne ligeledes være lukket for indstigning.

Chaufførerne opfordres dog til løbende sikre, at fordøren åbnes, så der sikres den fornødne udluftning i bussen. Disse midlertidige tiltag introduceres for at sikre et så trygt og sikkert miljø for kunder og chauffører.

Tilbage til normalen

Når de skærpede nationale tiltag lempes, vil såvel bussernes fordøre som kontantsalget blive genåbnet. Når passagertallet begynder at stige, er åbne fordøre vigtige for at sikre et så effektivt og trygt flow af passagererne igennem bussen.

Dansk PersonTransport mener, at tiltaget er hensigtsmæssigt i den aktuelle situation og forventer, at det kan gennemføres ud alt for stor ulempe for passagererne.