Taxikørsel

|25.04.2018

Kommunernes rolle

Flere kommuner ønsker at overdrage tilsynspligten på taxiområdet.


Den nye taxilov har ændret kommunernes rolle på taxiområdet. Siden den 1. marts 2018 har kommunerne ikke længere kunnet udstede tilladelser, førerkort eller godkende bestillingskontorer i henhold til den nye taxilov.

En kommune kan med et halvt års varsel overdrage forpligtelsen til at føre tilsyn med de tilladelser, førerkort og godkendelser, som kommunen har udstedt i medfør af den gamle taxilov, til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Anmodning om overdragelse af tilsynsforpligtelsen kan først indsendes til styrelsen pr. 1. januar 2018. Forpligtelsen kan som udgangspunkt tidligst overdrages fra den 1. juli 2018, men styrelsen kan i særlige situationer acceptere at få overdraget tilsynet tidligere, som det er sket med Taxinævnet i Region Hovedstaden.

I forbindelse med overdragelse af tilsynsforpligtelsen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil fastsættelse af maksimaltaksterne for taxikørsel i kommunen samtidig overgå til styrelsen. Hvis kommunen vælger at overdrage tilsynsforpligtelsen, skal alle oplysninger om gyldige tilladelser og godkendelser, herunder kopi af disse, samt sagsakter med relevans for disse sendes elektronisk til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunen skal tillige sende oplysninger om eventuelle tilbagekaldelser af tilladelser og godkendelser de seneste år.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil rette henvendelse til den enkelte kommune, når anmodning om overdragelse af tilsynsforpligtelsen er modtaget, for at aftale nærmere om tilsendelse af sagsakter.

På taxilov.dk vil der inden 1. juli løbende blive opgjort, hvilke kommuner der har overdraget tilsynsforpligtelsen, og hvilke der endnu ikke har.