Offentlig kørsel

|16.02.2017

Kommunal busdrift duer ikke

Kommunerne skal afstå fra at drive busser i eget regi. Det er (stadig) Danske Busvognmænds holdning efter afgørelse i Arbejdsretten.


Horsens Kommune hjemtog i foråret 2014 – trods advarsler fra Danske Busvognmænd – dele af specialkørslen efter, at deres leverandør var gået konkurs. Nu taber kommunen sag om virksomhedsoverdragelse.

Det er 3F, der har hentet en sejr hjem i Arbejdsretten, der konkluderer, at lov om virksomhedsoverdragelse gjaldt, da Horsens Kommune i foråret hjemtog specialkørslen i maj 2014. Baggrunden var en konkurs hos den daværende leverandør, Østbirk Turist A/S. Arbejdsretten lægger blandt andet vægt på:

  • Chaufførerne var den 19. maj 2014 ansat hos Østbirk Turist A/S (gik konkurs), og den 20. maj 2014 var de ansat hos Horsens Kommune bekæftiget med de samme opgaver.
  • Det kunne ikke dokumenteres, at chaufførerne var blevet opsagt og fritstillet mellem den 19. og den 20. maj 2014.
  • 15 ud af 22 busser kørte videre i kørselsordningen.

I øjeblikket skændes 3F i følge Horsens Folkeblad med sig selv, om chaufførerne nu fik bedre eller dårligere vilkår hos Horsens Kommune (Horsens Folkeblad: 3F ærgrer sig over kommune-kritik 16.02.2017). Den debat vil Danske Busvognmænd ikke blande sig, men i forhold til kommunal drift af busser er holdningen klar.

“Vi advarede Horsens Kommune mod at kaste gode penge efter dårlige (Horsens Kommune var advaret 23.05.2014) ved at anskaffe busser og ansætte chaufførerne i eget regi. Modellen med effektiv konkurrenceudsættelse af kørselsordninger til transportbranchen er ikke 100 pct. skudsikker, men meget velafprøvet overalt i Danmark. Nu håber vi, at Horsens Kommune med det aktuelle udbud af kørselsordningerne får tilvejebragt on god og stabil ordning,” siger chefkonsulent Lasse Repsholt.

Afgørelsen af det igangværende udbud er på byrådets dagsorden den 28. februar 2017. Horsens Kommune afgiver selv kontrolbud på opgaven, hvilket åbner for den mulighed, at driften forbliver i kommunen.

Læs Arbejdrettens kendelse her.