accountor

|10.09.2020

Kom i gang med omregistrering af IVS til ApS – Sidste frist 15 oktober 2021

Har du et IVS og endnu ikke igangsat en omlægning, skal du læse med her


Hvis du tænker fortsat at drive vognmandsvirksomhed efter 15.oktober 2021, og du har et IVS-selskab, er det en god idé at komme i gang i god tid med at få om registreret dit IVS, da der ellers vil være risiko for, at advokater og revisorer ikke har kapacitet til arbejdet, når deadline nærmer sig.

Hvad siger loven?

Fra 15 oktober 2021 kan man ikke længere drive virksomhed i den såkaldte IVS-selskabsform. Hvis man fortsat skal drive sin virksomhed, skal IVS-selskabet omlægges til et ApS.  Loven trådte i kraft 15 april 2019, herfra var det ikke længere muligt at stifte nye iværksætterselskaber, og de eksisterende iværksætterselskaber skulle på daværende tidspunkt være omregistreret til Aps inden 15 april 2021. Den frist er nu blevet forlænget til 15 oktober 2021. Omregistreringen til Aps kræver en kapital på kr. 40.000,- .

Har man ikke omregistreret inden 15 oktober 2021 vil virksomheder, som drives som IVS blive tvangsopløst.

Hvorfor skal IVS selskaber omregistreres?  

IVS-virksomhedsformen, som har eksisteret siden 1. januar 2014 har været populær, desværre har den også tiltrukket moms og skattesvindlere, der har udnyttet det lave kapitalkrav. Dette misbrug af selskabsformen er baggrunden for beslutningen om at afskaffe iværksætterselskabet.

Hvordan kommer man i gang med omregistreringen?

Processen er klar fra myndighedernes side og omfatter en række administrative opgaver, der stiller specifikke krav til virksomhedens ejer. Herunder krav til relevant og korrekt materiale, som skal afleveres rettidigt. Samtidig skal kapitalen også være til rådighed. Omdannelsesprocessen involverer både advokat, revisor og Erhvervsstyrelsen og naturligvis vognmanden.

Accountor kan hjælpe med omregistreringen

Det er en god idé at bruge en rådgiver. Hermed kan man som virksomhedsejer fokusere på at levere relevante information, mens rådgiveren sørger for at tjekke, at alt er, som det skal være, og alt bliver gjort i den rigtige rækkefølge.

Accountor omdanner i øjeblikket et meget stort antal IVS til ApS.

Karsten Heiselberg, der er direktør i Accountor, udtaler: ”Efter at have hjulpet taxibranchen med at søge 300 hjælpepakker er det glædeligt, at vi også kan hjælpe branchen med omdannelse til ApS. Alene de sidste 2 uger har vi hjulpet 25 vognmænd med omdannelse til ApS. Vi gør det i samarbejde med advokat og revisor for at sikre hurtigst mulig proces”.