09.11.2023

Kollektiv transport: fra debat til virkelighed

Onsdag den 8. november dannede Landstingssalen rammerne om en transportfaglig paneldebat med fokus på et centralt spørgsmål: "Hvordan vinder vi passagererne tilbage til den kollektive trafik?".


Spørgsmålet blev debatteret af fra forskellige vinkler et panel bestående af med Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen, Karsten Lauritzen fra Dansk Industri Transport, Rasmus Prehn som er socialdemokrat og formand for Folketingets Transportudvalg og slutteligt Nadia Gullestrup Christensen, forperson for Ungeklimarådet.

Debatten blev antændt af Forbrugerrådet Tænk’s seneste undersøgelse, som viser et fald i tilfredsheden med den kollektive trafik. Med det indledende spørgsmål, “Skal vi være bekymrede?”, var der bred enighed i panelet, som alle anerkendte, at uden en styrkelse af den kollektive trafik, kan vi forvente alvorlige konsekvenser for alt fra ældre borgers livskvalitet, virksomheders rekrutteringspotentiale, muligheder for klimavenlige transportalternativer tilg de unges tilgængelighed til uddannelse og arbejdsmarkedet.

Hos Dansk PersonTransport er vi allerede i gang med at  få omsat disse budskaber til handling. Vi er nemlig helt enige. Derfor arbejder vi for et robust og pålideligt kollektivt transportsystem, som tjener samfundets bredere behov og samtidig understøtter en bæredygtig fremtid.

Vi arbejder for at udvikle løsninger, der gør den kollektive transport til et mere attraktivt valg for alle. Det gælder de ældre, der søger tryghed i deres mobilitetsmuligheder. Det gælder de unge, der ønsker frihed til at udforske og udnytte mulighederne i hele landet, og som har brug for at blive transporteret til og fra deres uddannelse. Og det gælder for arbejdsgivere, som skal kunne regne med den kollektive trafik til at bringe deres medarbejdere til og fra arbejde effektivt

Tak for en god dialog i Landstingssalen.