02.05.2023

Kollektiv mobilitet: Det skal ekspertudvalget se på

Transportministeren har nu fastlagt de opgaver – det såkaldte kommissorium - som det længe ventede ekspertudvalg for kollektiv mobilitet skal se på.


”Dansk PersonTransport – DPT ser frem til at bidrage til dette arbejde. Transportministeren lægger op til en fornuftig og nødvendig opdeling med udgangspunkt i en geografisk opdeling i småøer, landdistrikter, mindre og mellemstore byer, store byer og hovedstadsområdet. Det er en god idé, og vi har i vores medlemskreds et helt bagkatalog af både kendte og velafprøvede løsninger, som kan styrke mobiliteten i alle egne af Danmark, men samtidig er vi også indstillede på, at der skal tænkes nyt,” udtaler Michael Møller Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport, og fortsætter

”Vi er helt enige i regeringens underliggende dagsorden om, at den kollektive mobilitet i endnu større grad skal bidrage til at styrke sammenhængskraften i by og på land, og at den kollektive transport skal blive endnu mere attraktiv for mange flere danskere. På den måde kan vi bekæmpet trængsel og ikke mindst bidrage massivt til den grønne omstilling. Dansk PersonTransports hovedopgave i det kommende arbejde i ekspertudvalget bliver at sikre, at vores medlemsvirksomheder – som i dag udgør kernen i den kollektive mobilitet – i fremtiden kommer til at bidrage endnu mere og så effektivt, som muligt får løst de omfattende opgaver i den kollektive mobilitet,” afslutter Michael Nielsen.

Medlemmerne af Ekspertudvalget udpeges senere i løbet af maj måned. Det vil blive understøttet af interessentgrupper fra blandt andet civilsamfund og brancherepræsentanter, og arbejdet skal være afsluttet ved udgangen af 2024.

Læs mere her