Offentlig kørsel

|18.11.2016

Kørsel med iltflaske

Skal man som vognmand transportere personer som benytter sig af iltflasker o.l. er der en række gode råd at kende, samt nogle forskellige regler vedrørende dette.


Skal man som vognmand transportere personer som benytter sig af iltflasker o.l. er der en række gode råd at kende, samt nogle forskellige regler vedrørende dette.

Er man under medicinsk behandling og skal i den sammenhæng som privatperson transporteres, er kørslen undtaget fra de fleste regler om vejtransport af farligt gods.
Det kunne f.eks. dreje sig om en sygetransport, hvor en passager har et medicinsk behov for ilt, og hvor der derfor transporteres iltflasker. En sådan transport kan finde sted, uden at de sædvanlige krav om f.eks. uddannelse af føreren og medbringelse af dokumenter, mærkning og sikkerhedsudstyr mm. skal være opfyldt.

Der er dog krav om, at enhver, der er involveret i transporten, udviser forsigtighed og agtpågivenhed, så skade på liv, helbred, miljø og materielle værdier forebygges, og om, at enheder, der omfatter farligt gods, er forsvarligt stuvet og er fastgjort eller fastkilet, så disse ikke under normale transportforhold kan forskubbe sig i forhold til hinanden.

Danske Busvognmænd har samlet en række gode råd som det anbefales at medlemmer ved disse kørsler følger:

  • Fastgør iltflasker, så de ikke kan forskubbe sig under normale transportforhold
  • Placer ikke iltflasker i nærheden af varmekilder eller materiale, der kan forårsage gnistdannelse, da ilt kan accelerere en brand
  • Placer ikke iltflasker mv., så de hindrer brugen af døre eller evt. midtergange
  • Undgå at fylde brændstof på køretøjet, mens der på køretøjet anvendes iltflasker
  • Hold køretøjet udluftet, når der anvendes iltflasker, således at luften i køretøjet ikke oxygenberiges. Åbn f.eks. et vindue og/eller sæt ventilationssystemet til at trække frisk luft ind i køretøjet.
  • Iltflasker må ikke medbringes i køretøjet, hvis de er beskadigede eller lækker.

Dansk PersonTransportopfordrer herudover også medlemmer til at udvise almen forsigtighed og bruge sund fornuft. For en nærmere beskrivelse og flere god råd kan de læse mere hos Beredskabstyrelsen

 

Lovgivning:

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods § 8

 

Med undtagelse af § 3 og § 4, stk. 1, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse (vejtransport af farligt gods) ikke anvendelse på vejtransport af farligt gods foretaget af private personer, når medicinsk behandling af føreren eller en passager i køretøjet begrunder en sådan transport.

 

Bekendtgørelse om farligt gods