Turistkørsel

|21.12.2018

Kørsel i EU: Overregulering er en udfordring

I busbranchen huserer der ofte debat om EU, særligt med fokus på overregulering. DK4 har produceret en udsendelse om netop dette. Medvirkende er Carsten Rasmussen, direktør i Vedde Bus og kredsformand i Danske Busvognmænd, samt EU-parlamentskandidat Casper Pedersen (V).


Der hersker en almen opfattelse af, at EU-reglerne kan være indviklede, svære at finde rundt i og ofte skaber stort besvær, når chauffører kører sydpå og bliver mødt af politikontroller. Dette medfører ofte bøder og forsinkelser, såfremt man ikke har sat sig nøje ind i den gældende lovgivning, som ofte kan være kompliceret at forstå.

Spørger man Carsten Rasmussen, bliver man i udlandet meget ofte mødt af kontroller, hvilket er tidskrævende og kan udløse bøder. Carsten har stor forståelse for, at regler selvfølgelig skal overholdes, men peger samtidigt på, at der ofte er så mange regler, at bøder ikke altid kan undgås.

“Vi bliver kontrolleret rigtig meget ude i Europa, både ift. moms, køre- og hviletidsregler, bussens udstyr og chaufførens tilladelser. Politiet i udlandet er gode til at tjekke, men vi er også gode til at overholde. Vi gør bare en ekstra indsats, fordi vi gerne vil vise vores kunder, at vi overholder alt. Nogle gange er der dog så mange regler, at bøder ikke altid kan undgås. Der sker jo også menneskelige fejl en gang imellem,” lyder det fra Carsten.

Nogle gange er der dog så mange regler, at bøder ikke altid kan undgås.

Modstridende regler skaber besvær
Udover at der er mange regler, kan der også opstå problemer, fordi nogle regler ikke er strømlinet. Carsten Rasmussen peger konkret på miljømærkerne, der skal sidde i køretøjets forrude, som et eksempel.

“Miljømærkerne er ikke standardiserede i EU. Det vil sige, at vi skal flere mærkater siddende. F.eks. skal vi have et mærke for Danmark og et for Tyskland. Nogle gange kan det nærmest blokere for chaufførens udsyn, fordi han skal have mærker alle mulige steder fra. Når vi så møder det danske politi, går de meget op i, at man ikke skal have ting siddende i forruden udover de lovpligtige. Men så er det tyske mærkat jo ikke lovpligtigt, når vi kører i Danmark.”

Balancegang mellem fælles regler og selvbestemmelse
Spørger man EU-parlamentskandidaten fra Venstre, Casper Pedersen, skaber EU’s indre marked et behov for fælles regler. Dog peger Casper også på, at de fælles regler skal måles op mod retten til selvbestemmelse, selvom det godt kan skabe upraktiske løsninger i nogle tilfælde, f.eks. ift. de forskellige miljømærker.

“Hvis vi snakker om, at en bus får et mærke, fordi den overholder nogle fælles miljøregler inden for EU, giver det rigtig god mening at lave ét fælles mærke. Som udgangspunkt er det bedre jo flere ensartede regler der er. Nogle gange må man dog opveje hvad der er praktisk mod retten til selvbestemmelse. Nogle ting skal medlemsstaterne og kommunerne heri selv have lov til at regulere omkring – i dette tilfælde retten til at regulere hvem der kører ind i ens by eller kommune og hvilke vilkår det skal være på”

Artiklen tager udgangspunkt i programmet “Dit job og EU”. Klik på dette link for at se hele programmet.