Offentlig kørsel

|26.03.2020

Kørsel for kommuner

Flere kommuner handler ikke i overensstemmelse med Økonomistyrelsens udmelding om, at det kommunale Danmark fortsat skal opfylde sine betalingsforpligtelser. Dansk PersonTransport har kontaktet Kommunernes Landsforbund og opfordrer til en klar og entydig udmelding fra deres side


Der kører ikke skolebusser, skovbørnehaver eller ture til dagcentre og lignende i karantæne-perioden. Dansk PersonTransport repræsenterer hovedparten af de bus- og taxiselskaber, der udfører kørsel for kommunerne i form af kørsel til kommunale institutioner.

De fleste kommuner følger Økonomistyrelsens udmelding fra d. 18. marts 2020, der konkluderede, at det offentlige som udgangspunkt er forpligtet til at overholde sin betalingsforpligtelse, selv om leverancen eller servicen ikke kan finde sted. Senest til pressemødet d. 26. 03 understregede Wammen, at offentlige indkøb skal holde hånden under det private erhvervsliv, ligesom han opfordrede til at kommunerne skal forudbetale ordrer.
Desværre har nogle kommuner har imidlertid valgt at håndtere nedlukningen på forskellige måder i forhold til deres samarbejdspartnere på transportområdet blandt andet ved at henholde sig til muligheder i kontrakter for at aflyse kørslen og undlade at betale.

En klar udmelding

Dansk PersonTransport efterlyser en klar udmelding fra KL, der anbefaler en fælles, ensartet håndtering af situationen. Vi foreslår en model, som en række kommuner allerede har valgt, hvor de fortsat betaler for den planlagte kørsel eventuelt med fradrag for diverse kørselsafhængige omkostninger såsom brændstof og slitage og fradrag for eventuel statslig kompensation (hjælpepakker).

”Det er vigtigt ikke kun at tænke på her og nu under nedlukningen af Danmark. Der skal også være en vognpark og et beredskab, der kan stå klar til borgerne, når Danmark åbner op igen. Vi håber, at KL kan sikre en strømlining på området, så vognmænd ikke kommer i klemme og må lukke i denne svære tid,” siger Michael Nielsen, adm. Direktør for Dansk PersonTransport.