Rutekørsel

|02.04.2019

Køreplanlægning til busserne: Samarbejdet kan fintunes på Fyn

Rammerne for et samarbejde om tilrettelæggelse af køreplaner på Fyn er gode, men de kan udfyldes bedre. Det var én af konklusionerne på et møde mellem 3F, Dansk PersonTransport og Fynbus fredag den 29. marts i Odense.


Fredag den 29. marts afholdte 3F, Dansk PersonTransport og Fynbus et fælles møde om, hvordan rammerne for et samarbejde om tilrettelæggelse af køreplaner på Fyn kan forbedres. Baggrunden for mødet var en fælles henvendelse fra 3F Transport og Dansk PersonTransport, der i fællesskab har udarbejdet et notat med anbefalinger til trafikselskaberne, der skal adressere nogle af de udfordringer, som chaufførerne har peget på i den landsdækkende kampagne, ”Tid til at trykke STOP”.

Direktør i Fynbus Carsten Hyldborg var vært for mødet og indledte med en beskrivelse af de tanker, der ligger bag Fynbus’ køreplanproces. ”Vi justerer vores køreplaner på baggrund af indberetninger fra kunder og entreprenører, samt elektroniske registreringer af busankomster på stoppestedsniveau. Inden forslaget til køreplan udarbejdes afholdes møder med chaufførrepræsentanter med detaljeret indsigt i den enkelte rute. Der gives på den baggrund en skriftlig tilbagemelding til entreprenøren.”

”I dag har vi haft et godt og konstruktivt møde, og konkret er vi blevet opmærksomme på, at vi gensidigt skal sikre en bedre dialog med vores samarbejdspartnere, således at vi får det fulde udbytte af samarbejdet omkring køreplanlægningen. Vores ønske er rettidige køreplaner, der løbende er tilpasset fremkommeligheden og passagermængder og samtidig sikrer et godt arbejdsmiljø for chaufførerne. Ethvert bidrag der kan føre os i den retning hilser vi velkommen.”

Fra 3F Transport pointerede Kim Poder, at det er vigtigt, at chaufførerne er parate til at deltage, når der bliver inviteret til dialog om køreplaner. ”I mange tilfælde er det kun chaufførerne, der har den detailviden, der skal til for f.eks. at beskrive konsekvenserne af køreplaner og køretider for chaufførernes pauser og arbejdsmiljø. Fem minutters forsinkelse af ankomsten ved endestationen lyder ikke af meget – slet ikke under de trafikale forhold vi ser i Odense – men kombineret med andre omstændigheder, kan de konkret være medvirkende til at den pause, som chaufføren har aftalt bliver spist op af forsinkelse, kundebetjening og andre gøremål, inden han eller hun igen skal sætte sig bag rattet,” vurderer han.

Dialogen har fået en god start
Busselskaberne – der i den her sammenhæng både er operatører i forhold til Fynbus og arbejdsgivere i forhold til 3F og chaufførerne – var repræsenteret ved sektorchef Lasse Repsholt. ”Tryk STOP kampagnen har sat en dagsorden, som vi synes er været relevant at tage op med 3F og trafikselskaberne. Den hviler på et stort engagement for jobbet som buschauffør og den kollektive bustrafik i det hele taget. Derfor er vi gået ind i dialogen, og jeg tror også, at det er medvirkende til, at vi har oplevet en stor åbenhed overfor dialogen med vores samarbejdspartnere i trafikselskaberne. Vi kan hverken love hurtige eller nemme løsninger på udfordringerne, men nu trækker vi i arbejdstøjet hen over foråret for at finde de løsninger, der virker bedst i de enkelte trafikselskaber. Foreløbig er vi kommet godt fra start på Fyn.”

På baggrund af dagens møde vil Fynbus tage dialogen op med operatører og chaufførrepræsentanter i de fora, som Fynbus allerede har for samarbejde med entreprenører og chauffører. Fokus vil være på samarbejdet om køreplanprocessen på Fyn, og herunder blandt andet hvordan chaufførernes erfaringer inddrages bedst muligt.

På mødet blev også de andre forslag i 3F’s og Dansk PersonTranports notat drøftet.

  • Dokumentation og statistik ift. køreplaner og faktiske køretider.
  • Fire (nye) principper og værktøjer til brug for køreplanlægningen.
  • Målrettet kommunikation og dialog med chauffører og passagerer om rejsetid og forsinkelser.

Kontakt:
Kim Poder, 3F
Kim.poder@3f.dk
4015 7070

Carsten Hyldborg
ch@fynbus.dk
6311 2200

Lasse Repsholt
lre@dpt-dk.org
2047 8003