Rutekørsel

|20.06.2019

Køreplanlægning i Nordjylland – samarbejdet styrkes

Mandag den 17. juni afholdte Nordjyllands Trafikselskab, 3F Transportgruppen og Dansk PersonTransport møde om tilrettelæggelsen af køreplaner. Mødet blev afholdt på baggrund af "Tryk STOP" kampagnen, og det lykkedes parterne at aftale tre indsatsområder for det fremtidige samarbejde.


Nordjylland Trafikselskab (NT), Aalborg Kommune, 3F Transportgruppen og Danske PersonTransport har i dag holdte mandag den 17. juni møde om køreplanlægning, vagtplanlægning og pauser i den kollektive bustrafik i Nordjylland. Baggrunden for mødet er en kritik som buschaufførerne gennem kampagnen ”Tid til at trykke STOP” har udtrykt af de arbejdsforhold i forhold til køreplaner og pauser, de oplever i hverdagen, og som har givet genlyd i flere dele af Nordjylland. Chaufførernes har især gjort opmærksom på, at køreplanerne er så stramme, at de ikke kan regne med, at de kan afholde deres aftalte pause i løbet af dagens arbejde. Mødet tog udgangspunkt i det notat som Dansk PersonTransport og 3F har udarbejdet tidligere på året med forskellige forslag til, hvordan parterne i den kollektive bustrafik kan samarbejde om at få busserne frem til tiden med både passagerer og chauffører.

”Vi er meget opmærksomme på 3F’s kritikpunkter og derfor også glade for, at vi nu har haft en dialog med alle tre parter – trafikselskab, busselskaberne og chaufførerne – for at finde fælles løsninger. I vores aftaler med busselskaberne har vi en klar arbejdsdeling ift. køreplanlægning af busserne, som NT står for og vagtplanlægningen af chaufførerne som busselskaberne har ansvaret for. Samtidig har vi også gensidige forpligtelser, interesser og forventninger, der betyder, at vi selvfølgelig skal hjælpe hinanden bedst muligt med vores opgaver. Det skal være udgangspunktet for de forbedringer, vi gerne vil være med til at lave hos NT,” udtaler Thomas Øster, der er direktør i NT.

Tre indsatsområder for det fremtidige samarbejde
På baggrund af mandagens møde aftalte parterne i fællesskab tre indsatsområder for det fremtidige i samarbejde.

  • Nordjyllands Trafikselskab arbejder allerede meget med data for at styrke planlægningen og den daglige drift. Dette datagrundlag skal i højere grad stilles til rådighed for parterne som et fælles grundlag for både NT’s køreplanlægning og busselskabernes vagtplanlægning.
  • Samarbejdet om forbedring og tilpasning af køreplanerne i forbindelse med den årlige køreplanproces skal have et løft. Derfor skal det sikres, at alle parter har kendskab til de aftalte processer, og at chaufførernes erfaringer inddrages på en systematisk måde. Dette kræver en større indsats og mere opmærksomhed fra både NT, busselskaber og den enkelte chauffør.
  • Endelig er chaufførernes daglige erfaringer med køreplaner og køretider er værdifulde for NT’s køreplanlægning. Hvis ruterne eller køreplanlægningen kræver en justering, er der ingen grund til at vente et år. Der skal arbejdes med en metode, der gør det let for chaufførerne løbende at indberette forhold, der ønskes ændret og relevante forslag til forbedringer.

Parterne var enige om, at næste skridt med at omsætte idéerne til praksis skal ske i NT’s to lokale samarbejdsudvalg – entreprenørudvalget og chaufførkontaktudvalget – hvor busselskaber og chauffører i dag er repræsenteret.

Stort gåpåmod hele vejen rundt
Kim Poder har som forhandlingssekretær fra 3F nu været på besøg i alle landets trafikselskaber, og han er tilfreds med udfaldet af dagens møde, der var det sidste i rækken. ”Vi blev også her hurtigt enige om, at hvis vi ønsker forbedringer i forhold til den nuværende situation, skal vi alle bidrage. Derfor har jeg også for vores del lovet, at vi vil gå til samarbejdet med en positiv ånd, hvor vi er opmærksomme på, at vi også skal levere vores bidrag fra chaufførsiden. Gerne i et forbedret samarbejdsform end det nuværende chaufførkontaktudvalg, der ikke fungerer optimalt.”

Dertil påpeger Kim Poder, at vagtplanerne ganske rigtigt er operatørernes ansvar, men at det ikke er muligt for operatørerne at lave ændringer i køreplanerne, da disse alene fastlægges af trafikselskaberne. Køreplantiden er udelukkende trafikselskabets ansvar.

Busselskaberne er organiseret hos Dansk PersonTransport og varetager buskørslen for NT. ”Vi skal også give den en skalle. Alting peger på, at vi skal bruge flere kræfter på en bedre køreplanlægning og en bedre vagtplanlægning. Vi ønsker at tiltrække og fastholde loyale medarbejdere i gode og sunde jobs og at gøre bussen til en attraktiv,  miljøvenlig og pålidelig transportform som nordjyderne kan regne med. Derfor forventer jeg også, at vore medlemsvirksomheder i Nordjylland vil lægge de nødvendige kræfter i at løfte denne fælles opgave,” udtaler sektorchef Lasse Repsholt.

Kontakt:
Thomas Øster, direktør, Nordjyllands Trafikselskab, tlf. 2218 5073.
Kim Poder, forhandlingssekretær, 3F Transportgruppen, tlf. 4015 7070.
Lasse Repsholt, sektorchef, Danske PersonTransport, tlf. 2047 8003.