08.02.2023

Klogt at regeringen nu vil fjerne modregningen i folkepensionen

Lovgivningen vil blive indført med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år, så pensionister kan allerede nu drage fordel af afskaffelsen.


Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen fra Socialdemokratiet har udtalt, at regeringen vil fremsætte et lovforslag, som afskaffer den modregning i folkepensionen, der i dag er, hvis man som pensionist har en arbejdsindkomst ved siden af sin pension.

Sidste år blev der nemlig indgået en politisk aftale mellem et flertal i det daværende Folketing bestående af den daværende Regering (Socialdemokratiet), SF, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, som skulle fjerne modregning i både ens egen og ægtefællens pension.

Imidlertid nåede Folketinget kun at vedtage den del af den politiske aftale, som handlede om at fjerne modregningen i ægtefællens pension inden Folketingsvalget. Der har derfor været tvivl om, hvorvidt fjernelsen af modregningen i egen pension ville blive fjernet efter valget. Den tvivl maner beskæftigelsesministeren nu til jorden ved at annoncere, at regeringen vil fremsætte et lovforslag.

Dansk PersonTransport er meget glade for beskæftigelsesministerens udmelding. Fjernelse af modregningsreglerne er nemlig noget, som Dansk PersonTransport har arbejdet aktivt for længe. I bus- og taxabranchen er der ansat mange seniorer, som gerne vil blive længere på arbejdsmarkedet. Her har modregningsreglerne været en stor sten i skoen, fordi medarbejderne er blevet straffet for at ville yde en ekstra indsats. Det bliver der nu lavet om på, og det kommer til at have en effekt ude i virksomhederne.

Total set forventes forslaget at øge det strukturelle arbejdsudbud med 1.050 personer.