frankrig

|11.12.2020

Klistermærker mod blinde vinkler krav i Frankrig

Et dekret udstedt i Frankrig i november 2020 dikterer, at alle tunge køretøjer inklusive de udenlandske skal have klistermærker sat på bestemte steder på vognene for at gøre opmærksom på blinde vinkler, hvilket DPT opponerer imod.


17. november 2020 udstedte Frankrig en lov, der siger, at alle køretøjer over 3,5 ton skal have påklistret klistermærker, der gør opmærksom på blinde vinkler til de øvrige trafikanter. Reglen træder i kraft 1. januar 2021. Overtrædelse af lovgivning udløser bødestraf. Klistermærkerne skal kunne ses fra siderne og bagsiden af køretøjet.

Reglen om klistermærker følges op af en regel om, at køretøjer, der kører over 40 km/t., skal udstyres, så chaufføren har frit udsyn foran og til siderne og have bakspejle eller andet udstyr, der gør, at chaufføren kan se vejbanen mod køretøjets bagende fra sit sæde.

En specifik og udtømmende beskrivelse af de nye regler er ikke offentlig tilgængelig før januar 2021. De nye franske regler gælder indtil videre også for udenlandske turistbusser, hvilket DPT opponerer imod, og vores internationale organisation IRU har også kontaktet EU-Kommissionen for at få en undtagelse for udenlandske køretøjer. EU Kommissionen undersøger pt. de nye regler nærmere.