grøn omstilling

|07.05.2020

Klimarådet: Bedre ladeinfrastruktur på vejen til grøn omstilling

Klimarådet har i dag udgivet et nyt notat, Grøn omstilling i en genopretningstid, der fremhæver vigtigheden af fortsat fokus på klimapolitiske tiltag, når økonomien skal genoprettes. Et af initiativerne er udbygning af ladeinfrastruktur. Dette vil være til gavn for blandt andet taxibranchen, mener Dansk PersonTransport


”Vi må ikke glemme, at verden også før coronakrisen stod over for en meget stor udfordring i form af klimaforandringerne,” indleder regeringens uafhængige rådgivere i Klimarådet et notat. I notatet fremlægger rådet en række initiativer, der både kan stimulere dansk økonomi og hjælpe Danmark til en grønnere omstilling.

Klimarådet anbefaler, at der udarbejdes en pakke med en række tiltag, hvor der blandt andet skal sikres en tilstrækkelig ladeinfrastruktur. En utilstrækkelig ladeinfrastruktur udgør nemlig en barriere for elbiler, og Klimarådet anbefaler, at der udarbejdes en pakke med en række tiltag for at skabe et mere gennemsigtigt og konkurrencepræget marked for ladning af elbiler. Pakken skal også sikre den tilstrækkelige ladeinfrastruktur i både byer og på motorvejsnettet. “Dette kan ske ved at lave et udbud for hurtig- og lynladere ved bestemte placeringer eller ved at etablere en støttepulje, som de selskaber, der opstiller ladestandere, kan søge. Dermed forberedes den danske transportinfrastruktur til en fremtid med elbiler, samtidig med at der skabes øget aktivitet på kort og mellemlangt sigt i de relevante erhverv,” skriver Klimarådet.

”En utilstrækkelig ladeinfrastruktur er en af de helt store barriere for udbredelse af el-taxier. Når Klimarådet peger på, at der er behov for flere initiativer på det område, kan vi kun være enige. Lige nu er taxibranchen helt i knæ pga. coronakrisen, derfor er vognmændene også meget påpasselige med nye investeringer. Skal man investere i en el-taxi, kræver det derfor, at rammerne for investeringen er på plads, hvor en god ladeinfrastruktur er en meget vigtig faktor.” siger Trine Wollenberg fra Dansk PersonTransport.