Turistkørsel

|10.11.2018

Klimaindsatsen i bustrafikken skal være velovervejet

Regeringens klimaudspil sætter ambitiøse mål for bussernes grønne omstilling. Danske Busvognmænd understreger, at busser, i dag såvel som i fremtiden, er en klimavenlig transportform, og at den grønne omstilling skal ske med omtanke, så der fortsat er attraktiv bustrafik i mindre kommuner og bysamfund.


Omstilling med omtanke
Busserne er i fokus i regeringens Klima- og luftudspil, som blev præsenteret tirsdag. Hos Danske Busvognmænd finder man det vigtigt at understrege, at busser allerede er en miljø- og klimavenlig transportform, og at det vil være et tab for både miljø og klima, hvis omstillingen går ud over attraktiviteten ved bustrafikken.

”Der skal ikke mange elbiler til før en bus med Euro 6-motor faktisk er en mere klimavenlig transportform. Det er klart, at også busserne skal omstilles til alternative drivmidler, men det er vigtigt, at busser – hvad enten der er tale om turistbusser eller rutebusser – stadig er en attraktiv transportform. Derfor er det afgørende, at omstillingen for busser sker adskilt fra biler og i et tempo, så teknologien kan nå at følge med behovet,” udtaler Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd.

Michael Nielsen understreger ligeledes vigtigheden af, at man skelner mellem rutebusser i de store byer på den ene side og busser til brug over længere strækninger og i mindre bysamfund på den anden. ”I de mere tyndt befolkede områder skal man naturligvis sikre sig, at kravene til den grønne omstilling ikke betyder, at kommuner reelt ikke kan indkøbe buskørsel, fordi krav til materiel og infrastruktur for alternative drivmidler simpelthen ikke er tilgængelig. Det er en balance i udviklingen, man gør klogt i at tage højde for.”

Flere operatører er klar – men finansieringen er kommunernes ansvar
Michael Nielsen påpeger i øvrigt, at rigtig mange busoperatører i den kollektive trafik er klar til at investere i klima- og miljøvenlige løsninger, som man f.eks. ser det i Roskilde og Københavnsområdet i 2019.

”Men der skal naturligvis også følge finansiering med visionerne. Det er kommunerne og regionerne, der skal tage beslutningen om, hvorvidt der skal investeres i bustrafik med alternative drivmidler. Den beslutning hverken kan eller skal operatørerne tage alene.”

Afslutningsvis er Michael Nielsen også betænkelig ved regeringens forslag om at tillade elbiler i busbanerne.

”Det vil uden tvivl forringe kvaliteten af den kollektive bustrafik. Det er rigtig ærgerligt, når det nu er den mest klimavenlige transportform, vi har. Regeringen bør hellere arbejde for en opprioritering af bussernes fremkommelighed i byerne, så folk tilskyndes til at lade bilen stå – eller slet ikke købe en,” lyder vurderingen fra Michael Nielsen.

Udspillet kort:

Indsats gennem udbud af offentlig buskørsel
Regeringen foreslår i udspillet en omstilling af al buskørsel indkøbt af det offentlige i tre trin:

  1. Første trin er i 2020, hvor buskørsel indkøbt gennem nye udbud skal være CO2-neutrale – dvs. busser der f.eks. benytter el, brint, biogas og biodiesel.
  2. Næste trin er i 2025, hvor buskørsel i byerne indkøbt gennem nye udbud hverken må udlede luftforurening eller CO2 – dvs. være nul-emissionsbusser.
  3. Tredje trin er fra 2030, hvor ingen offentlig indkøbt buskørsel i byerne må udlede luftforurening eller CO2, samt at offentligt indkøbt buskørsel udenfor byerne skal være med Euro 6-motor og CO2- neutrale.

Ved udformning af reguleringen skal der indarbejdes dispensationsmuligheder, så meget specialiserede busser, der eksempelvis servicerer personer med handicap, kan fritages for de generelle krav.

Strengere krav til alle busser i miljøzoner
Derudover vil regeringen give de fem største byer i Danmark mulighed for at indføre skærpede miljøzoner for tunge køretøjer og varebiler og samtidig stramme håndhævelsen af miljøzonereglerne gennem en automatisering af ordningen. Reglerne skal indføres trinvist frem mod 2025. I dag er der et minimumskrav om en Euro 4-motor for at køre i en miljøzone i Danmark. Euro 6-motor blev et lovkrav for alle busser i 2014. Ældre køretøjer vil ifølge regeringens udspil kunne køre i miljøzoner ved eftermontering af partikelfilter.

Nye miljøzonekrav
1. juli 2020 1. juli 2022 2025
Diesellastbiler og -busser Krav om Euro 5 Krav om Euro 6 Krav om Euro 6

Du kan læse regeringens klima- og luftudspil her.