29.06.2022

Klimaforhandlinger i EU: ”Fit For 55”

EU’s medlemslandes klimaministre indgik flere aftaler i går på miljørådsmødet i Luxembourg, den 28. juni. Aftalerne er en del af en større lovpakke kaldet ”Fit For 55”, som skal understøtte EU’s ambition om 55 pct. reduktion af CO2-udledningen i 2030.


Den almindelige lovgivningsprocedure indebærer, at Europa-Parlamentet og Rådet begge skal godkende et forslag, før det er vedtaget. Næste skridt er derfor videre forhandlinger i Europa-Parlamentet


Stop for salg af nye fossile biler og varevogne

Udledninger fra vejtransport udgør ca. 70 pct. af transportsektorens udledninger i EU. Fra 2035 er kravet 100 pct. CO2-udfasning for nye personbiler og varebiler. Dette betyder reelt en udfasning af fossildrevne biler.

Social klimafond

Der etableres en social klimafond som følge af, at der etableres et separat kvotehandelssystem for vejtransport og bygninger. Fonden har til formål at tage hånd om de negative sociale effekter ved udvidelsen af kvotehandelssystemet for udsatte husholdninger, udsatte transportbrugere og udsatte mikrovirksomheder.

Læs mere om aftalerne her

Kontakt: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet tlf.: 41 72 38 05