grøn omstilling

|23.06.2020

Klimaaftale for energi og industri mv. 2020

Mandag 22. juni blev en ny klimaaftale indgået. Aftalen skal sikre en stor reduktion af drivhusgasser, og i den forbindelse fremrykkes og forhøjes puljen til grøn transport, pengene er målrettet blandt andet ladeinfrastrukturen.


Klimaaftalen er første del af regeringens klimahandlingsplan og på transportområdet sikrer den nye aftale, at der allerede i 2020 vil afsætte 100 mio. kr. til omstillingen af transportområdet. I 2021 vil der være afsat 375 mio. kr. Midlerne målrettes bl.a. ladeinfrastrukture, tung transport og færger. Regeringen vil efter sommerferien 2020 præsentere en samlet sektorhandlingsplan for transport.

Dansk PersonTransport glæder sig over aftalen og er meget tilfredse med aftalens fokus på ladeinfrastruktur. ”Det er dejligt, at der bliver investeret ladeinfrastruktur, da det i øjeblikket opleves som en stor barriere for især taxibranchen. En branche, der ellers er godt i gang med at omstille sig til elektriske taxier. Med den nye forøgelse af puljen for grøn transport vil der forhåbentligt blive et endnu større fokus på, at ladeinfrastrukturen er nødvendig for at omstillingen til grønne taxier kan fortsætte,” siger Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport.

Aftalen er indgået af et bredt forlig bestående af regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Læs mere om aftalen her.