01.09.2022

Klar tale fra DPT’s rutesektorchef: Den kollektive trafik skal i større grad udgøre et reelt alternativ for danskerne

Lasse Repsholt opstiller fire nødvendige organisatoriske forandringer på området for kollektiv trafik.


I Mobilitywatch’s aktuelle debatserie ”Kollektiv Trafik 2.0”, stiller mediet skarpt på hvad der skal til for at gøre de offentlige transportformer mere attraktive i en tid hvor salget af private personbiler stiger.

Ifølge rutesektorchef fra DPT Lasse Repsholt, mangler der til trods for interessen for grøn omstilling, en klar national vision og national transportplan om, at vi skal transportere os mere bæredygtigt.

I artiklen fremhæves forskellene fra den kollektive trafik, og andre nationale forsyningsopgaver som el, vand, gas m.v., der blandt andet er omfattet naturlige monopoler i modsætning til den kollektive transport, som både er i konkurrence internt, og med alternative transportformer som private personbiler. Artiklen er forsynet med fire nødvendige organisatoriske forandringer på det kollektive trafikområde, som ifølge Repsholt er afgørende for organiseringen af Danmarks fremtidige kollektive trafik:

  • Vedtag en national trafikplan, hvor både infrastruktur, regulering og organisering trækker i retning af øget kollektive trafik.
  • Vedtag en forpligtende standard for betjening med den kollektive trafik for forskellige dele af landet (byerne, opland, landområder m.v.) sammenlignelig med forsyningsforpligtelsen for vand og el.
  • Trafikselskaberne skal være mobilitetsselskaber der også kan arbejde med ny mobilitet i form af delecykler, løbehjul, samkørsel m.fl. og skal have yderligere kompetencer og muligheder for dette.
  • Planloven skal styrkes så der sikres sammenhæng mellem byudviklingen og den fysiske planlægning på den ene side og den kollektive trafik på den anden side.

 

Læs hele artiklen til Mobility Watch her.