Foreningen

|13.06.2018

Keolis og Umove støtter vedtægtsændring

De to ruteoperatører Keolis Danmark og Umove A/S støtter begge op om den foreslåede vedtægtsændring, som Danske Busvognmænds medlemmer skal tage stilling til den 20. juni i Nyborg.


De to ruteoperatører Keolis Danmark og Umove A/S støtter begge op om den foreslåede vedtægtsændring, som Danske Busvognmænds medlemmer skal tage stilling til den 20. juni i Nyborg. Med nye vedtægter vil man åbne op for, at f.eks. Dansk Taxi Råds medlemmer kan optages i foreningen, som dermed kommer til at omfatte både store og små køretøjer til persontransport.

”Det er vores vurdering, at rutesektorens arbejde forbliver stort set uændret efter vedtægtsændringen,” udtaler Peter Lanng Nielsen, adm. direktør for Keolis Danmark. ”Men vores vurdering er også, at foreningen samlet set bliver markant styrket – og det er naturligvis i vores alles interesse. Ikke mindst fordi en sammenlægning vil føre til en større forening, der i fremtiden vil være bedre rustet til at arbejde for, at vi udbydere, på den bedste måde, kan møde kundernes behov for forskellige typer af mobilitet alt efter tid og sted,” tilføjer Peter Lanng Nielsen.

Også Tim Vallbøll, driftsdirektør hos Umove A/S, ser udvidelsen af foreningen som en god mulighed for at være på forkant med udviklingen af integrerede transportløsninger:

”Som operatør for trafikselskaberne oplever vi allerede eksempler på, at der stilles krav til samlede mobilitetsløsninger for at møde kundernes behov. Vi ser det derfor som helt naturligt, at foreningen omstiller sig for også at kunne støtte medlemmerne i disse tiltag,” udtaler Tim Valbøll.

Landsformand i Danske Busvognmænd John Bergholdt ser frem til, at der bliver truffet en beslutning på det ekstraordinære årsmøde 20. juni:

”Vi håber, at medlemmerne kan se potentialet i en samlet forening for persontransport på vej. Jeg vil gerne opfordre så mange medlemmer som muligt til at møde op – også så vi kan få en konstruktiv dialog i tilfælde af, at nogen skulle have betænkeligheder eller spørgsmål til sammenlægningen,” lyder det fra John Bergholdt.