Taxikørsel

|13.09.2018

Kæmpebøder stadfæstet

Højesteret har stadfæstet dom over Uber-chauffører for piratkørsel og idømt dem bøder på næsten 700.000 kr.


Uber-chauffører, der kørte for Uber i 2014 og 2015, blev idømt bøder på tilsammen knap 700.000 kr. for ulovlig kørsel og overtrædelse af taxilovgivningen.

De fire sager var prøvesager og baner derfor nu vejen for sager mod 1500 andre Uber-chauffører, der også vil blive retsforfulgt for ulovlig taxikørsel.

Højesteret lægger i sin afgørelse til grund, at landsretten ved strafudmålingen havde lagt vægt på karakteren af overtrædelserne, at der var tale om et betydeligt antal kørsler, og at landsretten havde fastsat bøderne med udgangspunkt i de beløb, som Uber havde udbetalt. En Uber-chauffør kørte over 5.100 ture, hvilket gav ham en indtægt på over en halv million, vel at mærke efter Uber havde fået sine 20 procent i provision.

Højesteret finder, at de bødestraffe på mellem 40.000 kroner og 486.500 kroner, som landsretten havde idømt de tiltalte, var passende og derfor stadfæstes landsrettens afgørelse.

“Højesteret nåede således til samme resultat som landsretten”, skriver landets højeste domstol i sin afgørelse.

Skat har den 1. december 2017 anmodet de hollandske skattemyndigheder om kontroloplysninger for indkomståret 2016 og 2017. Det er endnu ikke fastlagt, om Skat får udleveret oplysningerne, lyder det i et skriftligt svar fra Skattestyrelsen til Politiken.

Efter det er slået fast, at oplysningerne kan bruges som bevis, bliver listerne med navne på danske Uber-chauffører fra 2016 og 2017 også interessante for politiet. Men tiden er knap, for forældelsesfristen er to år, lyder det fra advokaturchef Vibeke Thorkil-Jensen fra anklagemyndigheden i Københavns Politi.

Dansk Taxi Råd er tilfredse
Dansk Taxi Råds direktør Trine Wollenberg betegner det, som en sejr for dansk lov og ikke mindst taxibranchens retsfølelse. ”Det er glædeligt, at en teknikaltet ikke fik lov til at spænde ben for at retfærdigheden sker fyldest. Nu er der sat punktum i sagen for nærværende, men jeg har da en klar forventning om, at der kommer en straffesag mod Uber, der er de egentlige ansvarlige. Nogle af chaufførerne har troet på Uber, når de forsikrede dem om, at de kunne køre videre uden risiko. Jeg håber på, at Uber også ender i retten og bliver dømt” siger Trine Wollenberg.

Samme holdning deles af Socialdemokratiets transportordfører Rasmus Prehn, der i et opslag på Facebook opfordrer liberale politikere, der sammen med Uber har tilskyndet chaufførerne til at fortsætte, til at ’spytte i bødekassen’.

Advokaturchef i Københavns Politi Vibeke Thorkild-Jensen vil endnu ikke udtale sig om sagen mod selve Uber. ”Vi vil have et par dage til at nærlæse dommen fra Højesteret, før vi melder ud. Men sagen mod Uber ligger lige nu hos os i anklagemyndigheden, og den snakker vi med Uber om først. Det skal de ikke læse om i medierne, siger Vibeke Thorkild-Jensen, der også vil vente med at udtale sig om en eventuel køreplan for sagerne mod de 1.500 tidligere Uber-chauffører”, udtaler hun til Fagbladet 3F.

Læs afgørelsen her.