Coronavirus

|18.03.2020

Justering af trepartsaftalen: klarere og mere fleksible regler for lønkompensationsordning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter præsenterede i søndags en trepartsaftale om den midlertidige lønkompensationsordning for fyringstruede private lønmodtagere. Denne ordning er i dag blevet forbedret og gjort mere fleksibel


Efter regeringen præsenterede deres lønkompensationsordning for private i søndag har der stadig hersket forvirring og uklarheder. Nu er der kommet en ny udmeldning med tiltag, der gør det mere fleksibelt.

For eksempel gøres det klart, at virksomheder, som har måttet afskedige eller kommer til at måtte afskedige medarbejdere efter 9. marts 2020 kan indtræde i ordningen. Det vil sige, det er ikke relevant, at der er sket afskedigelser, for at kunne blive en del af ordningen.
Virksomhederne må dog ikke varsle afskedigelser eller afskedige medarbejdere, så længe de er med i ordningen.

En virksomhed kan træde ud af ordningen igen, hvis de bliver nødt til at afskedige medarbejdere på et senere tidspunkt. Det vil ikke have indflydelse på den lønkompensation, den allerede har modtaget fra staten.

Du kan læse mere om ordningen på Dansk Erhvervs hjemmeside