flextrafik

|04.01.2019

JP sætter fokus på Flextrafik

Jyllands-Posten har henover nytåret bragt en artikelserie om Flextrafik. Artiklerne sætter fokus på systemet bag Flextrafik, den måde hvorpå turene afvikles og chaufførers oplevelse af systemet.


Ifølge en opgørelse fra trafikselskaberne, der er angivet i JP, udgør udgiften til Flextrafik godt 1,1 mia. kroner i 2017. Udgiften fordeler sig på kørsel til Flextur, handicapkørsel, kommunalt visiteret kørsel og patientbefordring. Udgiften har været stigende i de seneste år i takt med, at busruter er nedlagt.

Jyllands-Posten sætter fokus på de ofte mange tomkilometer en chauffør kører, når han udfører Flexkørsel og der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er effektivt at sende en chauffør ud på en tur, hvor der fx køres tomt fra Odense til Grenaa for at køre lokale ture i Grenaa-området. Ifølge en opgørelse, som Flextrafik har lavet for JP, foregår ca. 40 % af al kørsel som tomkørsel, hvor der ikke er passagerer i bilen. Både Socialdemokratiet og Venstre har overfor JP tilkendegivet, at de vil se nærmere på om pengene til Flextrafik bliver brugt godt nok.

Jyllands-Posten har også talt med en række vognmænd og chauffører, der udfører kørsel for trafikselskaberne, men ifølge JP ønsker vognmændene ikke at stå frem, da de er nervøse for negative reaktioner fra trafikselskaberne. Dansk PersonTransport synes, at det er meget beklageligt, hvis der er vognmænd, som ikke tør ytre sig pga. frygt for repressalier. ”De fleste trafikselskaber har oprettet kontaktudvalg, hvor der sidder repræsentanter fra operatørerne, herunder også repræsentanter for Dansk PersonTransport. Hvis en vognmand har brug for at påpege forhold, der fungerer dårligt, så brug gerne repræsentanterne i kontaktudvalget til at videregive budskabet til trafikselskabet,” siger vicedirektør Trine Wollenberg. ”Trafikselskaberne er for mange vognmænd deres største kunde og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at man ser forholdet som et gensidigt samarbejde, der skal fungere.”

Trine Wollenberg påpeger i øvrigt, at man i Dansk PersonTransport arbejder hårdt for at forbedre udbudsvilkårene i den kørsel som både bus- og taxivognmænd udfører for det offentlige. Du kan læse mere herom i Dansk PersonTransports branchestandard for offentlig kørsel.

Link til artiklerne kan findes her:

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11021546/tomme-taxaer-koerer-danmark-tyndt-paa-skatteydernes-regning/

https://jyllands-posten.dk/premium/indblik/Indland/ECE11021537/en-taxachauffoer-koerte-en-dag-491-km-for-flextrafik-kun-16-km-foregik-med-passagerer-i-bilen/

https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE11021558/4-af-10-taxaer-koerer-tomme-nu-vil-politikere-se-paa-flextrafik/