14.01.2022

Invitation: Workshop om nye regler om udstationering af chauffører

Fra den 2. februar 2022 skal busvognmænd der udstationerer buschauffører i andre EU-lande registrere chaufførerne og deres udstationering i det nye IMI-system. International Road Union (IRU) inviterer i den anledning vognmænd til en workshop om hvordan IMI-systemet fungerer.


IRU afholder to workshops henholdsvis den 18. og den 25. januar fra 15:00-16:30. Begge workshops vil foregå på engelsk og formålet er at blive klogere på hvad de nye regler om udstationering af chauffører i udlandet indeholder og få en introduktion til IMI-systemet.

Udstationering af chauffører vil hovedsageligt gælde i forbindelse med cabotagekørsel i udlandet. F.eks. opsamling og afsætning af tyske passagerer eller grupper af passagerer i Tyskland. Lejlighedsvis kørsel for lukkede døre er undtaget. IRU-workshopperne vil derfor være rettet mod de virksomheder, der mener at de udfører cabotagekørsel i udlandet.

Det er tiltænkt at der vil blive snakket en række senariere igennem, så alle deltagere får en bedre forståelse af hvordan reglerne skal håndhæves. Og hvordan man nemmeste sikre sig at man følger den nye lovgivning.

Særligt vil det nye informationssystem, der skal bruges til at genere standardformularer som man er påkrævet til at sende til myndighederne i det pågældende land hvor udstationeringen foregår. En prøveversion af dette system kan findes her.

Formularen skal indeholde en række oplysninger som det fremgår af listen under:

  • Virksomhedens identitet, herunder nummeret på fællesskabstilladelsen, hvis dette nummer foreligger.
  • Kontaktoplysninger på transportlederen eller andre kontaktpersoner i virksomheden, som Færdselsstyrelsen kan kontakte, og som kan fremsende og modtage dokumenter eller meddelelser.
  • Førerens identitet og bopælsadresse og nummeret på dennes kørekort.
  • Startdatoen for førerens ansættelseskontrakt og den ret, der finder anvendelse på den.
  • Udstationeringens planlagte start- og slutdato.
  • Nummerpladerne på motorkøretøjerne.
  • Om de udførte transporttjenester er befordring af gods, befordring af passagerer, international transport eller cabotagekørsel.

Hvis i ønsker at deltage, skal lige klikke på linket her https://iru.webex.com/meet/oleg.kamberski henholdsvis den 18. og 25. januar.