11.10.2018

Ingen tilskud til grøn omstilling

Regeringens klimaplan blottet for økonomiske incitamentsstrukturer på taxiområdet, hvilket underminerer den ønskede målsætning.


I tirsdags præsenterede regeringen sit nye klima- og luftudspil ”Sammen om en grønnere fremtid”, der bl.a. indeholder en række initiativer målrettet en grøn omstilling af taxibranchen, hvilket bl.a. indebærer at det efter 2025 ikke længere vil være muligt at indregistrere en taxi, der kører på benzin eller diesel.

Hovedelementerne i regeringens udspil er:

  • Fra 2025 skal alle nye busser og taxier i byerne være nulemissions-køretøjer
  • Senest i 2030 skal alle taxier i Danmark være nulemissionsbile
  • Regeringen vil stramme energikravene til nye taxier i 2019, 2022 og 2025, så ingen nye taxier udleder CO2 eller luftforurening fra 2025
  • I 2019 og 2020 er antallet af nye taxilicenser begrænset til 500 om året, som fordeles ved lodtrækning. Regeringen vil give taxivognmænd med nulemissionsbiler forrang/garanti for en taxilicens
  • Regeringen vil gøre det nemmere for passagererne at vælge en grøn taxi frem for en konventionel taxi ved holdepladserne på stationer og andre lignende trafikknudepunkter ved at reservere plads til de grønne taxier forrest i køen
  • Regeringen vil dertil støtte den grønne omstilling af taxierhvervet gennem initiativet om at etablere flere og hurtigere ladestandere, hvor der ved placeringen af standerne bliver taget særlige hensyn til taxierhvervets behov

Hele udspillet kan læses her (taxidelen er på s. 22): https://efkm.dk/media/12350/klimaministeriet_klimaogluftudspil_digital.pdf

Faktaark kan læses her (taxidelen på side s. 9) https://efkm.dk/media/12353/faktaark-klimaudspil-samlet.pdf

Læs Danks Taxi Råds bemærkningerne til regeringens klimaplan i dette indlæg fra Altinget: https://www.altinget.dk/transport/artikel/taxiraad-til-politikere-vi-har-brug-for-tilskud-til-at-saette-stroem-til-taxibranchen