Offentlig kørsel

|19.06.2019

Ingen anmeldelser af brud på løn- og ansættelsesvilkår

Middtrafik meddeler, at der siden februar 2018 ikke har været rejst sager for Midttrafik vedrørende de konktraktkrav om løn- og arbejdsvilkår, der blev indført i foråret 2018. Da der flere steder i landet har været udfordringer med at overholde løn- og ansættelsesvilkår, overrasker dette Dansk PersonTransport, som efterlyser en mere aktiv indsats af trafikselskabet.


Den 6. februar 2018 besluttede Midttrafiks bestyrelse at oprette en formular på Midttrafiks hjemmeside, hvor der kan ske anmeldelser af eventuelle brud på overenskomstretlige forhold hos en vognmand. Derudover blev der indført kontraktmæssige krav om løn- og arbejdsvilkår inden for flex- og specialkørsel. Det blev samtidig besluttet, at der etableres et samarbejdsforum bestående af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Samarbejdsforummet består af 3F, Det Faglige Hus, ATAX, Dansk Erhverv, DI og KA og er sat i verdenen for at kunne vurdere, om den fremsendte dokumentation er fyldestgørende for iagttagelse af kontraktkravet.

Midttrafik har pr. 1. april 2019 opgjort antallet af anmeldelser af brud på løn- og arbejdsvilkår via anmeldelsesformularen på Midttrafiks hjemmeside til nul, ligesom der ikke på anden vis har været rejst sager for Midttrafik vedrørende det indførte kontraktkrav om løn- og arbejdsvilkår.

Dansk PersonTransport finder det overraskende, at der ikke har været rejst sager om overtrædelse af løn- og arbejdsvilkår i Midttrafiks område. ”Når man ser på den indsats, der har været i fx Fynbus og Movias område, så viser det klart, at der er udfordringer med overholdelse af løn- og ansættelsesvilkårene,” siger Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport og fortsætter: “Man bør nok overveje i Midttrafik, om der skal være en mere aktiv indsats fx ved udtagelse af stikprøver blandt vognmændene. Det er i hvert fald et forslag, som vi vil rejse over for Midttrafik ved førstkommende lejlighed.”