brt

|20.01.2021

Infrastruktur: BRT er en foræring til klimamålsætningen

I en kommende infrastrukturplan, Grøn Mobilitetplan, kan der med fordel afsættes midler til investering i fem nye BRT-projekter, mener Dansk PersonTransport. Disse projekter vil blandt andet kunne bedre rejsetider, reducere trængsel og CO2-udledning og vil - med eldrevne busser - være en foræring til ambitionen om at mindske persontransportens CO2-udledning.


Folketingets partier står for at skulle forhandle en infrastrukturplan. Den kaldes også en Grøn Mobilitetplan, for der er enighed om, at den grønne omstilling og bæredygtigheden skal fylde meget.

Her kommer et nyt katalog over seks BRT-projekter, som en ren foræring til regeringen og Folketingets partier, hvis de gerne vil investere i en fremtid med mindre CO2 fra transportsektoren. NT, Aalborg Kommune, Midttrafik og Movia har udarbejdet et katalog med seks BRT-projekter i hhv. Aalborg, Randers, Aarhus og Hovedstadsområdet.

BRT-projekterne rummer alle et potentiale i forhold til bedre rejsetider, mindre trængsel, overflytning af rejsende fra bil til kollektive trafik og dertil betydelige CO2-reduktioner. BRT-busserne vil være drevet med elektricitet – en teknologi hvor busserne er i førersæddet. Derudover har alle projekterne potentiale som ”driver” for den udvikling af byerne, der forventes. Flere steder er allerede planlagt vækst og udvikling af boliger og arbejdspladser, som skal understøttes af BRT-projekterne.

Et af projekterne – PlusBus I i Aalborg – er allerede under anlæg og sættes i drift i 2023, men de øvrige fem projekter er oplagte prioriteringer i de forestående forhandlinger. Den lokale og regionale kollektive trafik er ganske vist et anliggende for kommuner og regioner, men det er helt oplagt – som det også har været tilfældet med andre, store anlægsinvesteringer i kollektiv trafik (BRT, letbane og Metro) – at parterne deles om finansieringen af anlægget, f.eks. 50/50. De fem resterende projekter har en samlet, skønnet anlægssum på 4,3 mia. DKK, så en medfinansiering på halvdelen er ikke bare ”et greb i lommen”, men modsætningsvis en mulighed for i en Grøn Mobilitetsplan at nå virkelig langt i målsætningen om at reducere persontransportens CO2-udledning.

De seks projekter:

  1. BRT i Ring 4
  2. BRT på 200S (Gladsaxe Trafikplads til Avedøre Holme)
  3. BRT på Ringvejen i Aarhus
  4. BRT mellem Randers C og Randers Storcenter
  5. BRT i Aalborg, Plusbus II
  6. BRT i Aalborg, Plusbus I

Læs mere: https://www.moviatrafik.dk/brt-klimavenlig-kollektiv-transport/seks-brt-projekter-paa-tvaers-af-danmark