udbud

|18.05.2020

Indbydelse til dialogmøde – via Skype – om kommende udbud af personbefordring i Randers Kommune

Randers Kommune indbyder alle interesserede leverandører af befordring til dialogmøde om et kommende udbud af visiteret personbefordring.


Randers Kommune indbyder alle interesserede leverandører af befordring til dialogmøde om et kommende udbud af visiteret personbefordring.

Dialogmødet afholdes tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 12.00-14.00 via Skype. 

Tilmelding med oplysning om antal deltagere samt navne og e-mailadresser på deltagere skal ske til Birgitte Stobberup på mail bws@randers.dk senest søndag 24. maj 2020.

Alle tilmeldte deltagere vil mandag 25. maj 2020 modtage link til Skype-mødet samt øvrige praktiske oplysninger om mødets afholdelse.

Læs mere på dette link: https://www.randers.dk/media/23944/indbydelse-til-dialogmoede-om-udbud-af-personbefordring-d-26-maj-2020.pdf