Offentlig kørsel

|06.09.2017

Hvornår skal en bus gå på pension?

Der findes ikke nogen lovgivning, der dikterer, hvor gammel en bus må være. Danske Busvognmænds anbefaling er 16 år – men det er transportkøbernes ansvar at stille den slags krav i kontrakterne.


Ved en vejsidekontrol går politiet typisk efter de ældre busser eller busser, som man har mistanke om er fejlbehæftede – således var 48 % af de fejlbehæftede busser ved politiets kontroller mere end 16 år gamle. Det fremgår af septemberudgaven af Busmagasinet, som udkommer denne uge. Hvor gamle busser, der kører for det offentlige, må være er et politisk spørgsmål, som i høj grad handler om, hvad man er villig til at betale for transporten.

Teknologien udvikler sig
”En 16 år gammel bus bremser ikke lige som en bus, der lige er kommet på markedet – bremseteknologien har naturligvis udviklet sig. Men en 16 år gammel bus skal selvfølgelig bremse lige så godt, som den gjorde for 16 år siden, da den blev indregistreret første gang efter den gældende lovgivning,” udtaler Uffe Willemoes-Wissing, salgschef i EvoBus, til Busmagasinet.

Danske Busvognmænd anbefaler 16 år
Hos Danske Busvognmænd mener man også, det er vigtigt at skelne mellem lovgivning og udbudskrav:

”Det er ene og alene vognmandens ansvar, at bussen lever op til lovgivningens krav,” fastslår Steen Bundgaard, adm. direktør i Danske Busvognmænd og tilføjer: “Man går ikke på kompromis med sikkerheden, alene fordi man kører i en ældre 
bus. Busser hører under alle omstændigheder til blandt de allersikreste transportmidler på vejene. Men almindeligt slid og sund fornuft tilsiger naturligvis, at ældre busser alt andet lige har en højere risiko for fejl. Såfremt indkøberne af buskørsel ønsker sikkerhedsudstyr udover det i lovgivningen foreskrevne – eller en vis maksimal alder på busserne – skal de naturligvis skrive det ind som et krav i udbuddet eller kontrakten.”

I Danske Busvognmænd har man i en udbudsvejledning til kommuner, regioner og trafikselskaber skrevet, at store busser (M3), der bruges til personbefordring i offentlige udbud, som tommelfingerregel ikke bør være ældre end 16 år.

Foreningens udbudsvejledning til kommuner, regioner og trafikselskaber findes på vores medlemssite.