22.05.2019

Hvordan kommer fremtidens bus- og taxierhverv til at se ud?

Dansk PersonTransport inviterer medlemmer af foreningen til debatmøde i København og Aarhus henholdsvis den 27. og 28. maj. Begge dage kl. 17.


Den 5. juni går danskerne til folketingsvalg. Vil du vide mere om, hvordan de forskellige partier stiller sig over for bus- og taxibranchen og hvilken retning persontransport skal udvikle sig, så kom og deltage i Dansk PersonTransports debatarrangementer i enten København eller Aarhus.

Emnerne for møderne vil være:

 • Omstilling af transportsektoren til grøn transport. Hvordan lykkes taxi- og busbranchen med dette og hvem skal betale for omstillingen?
 • Hvordan skabes ordnede forhold i persontransportbranchen både i forhold til konkurrencen fra udenlandske busoperatører, men også i flextrafikken?
 • Ny taxilov – virker den efter hensigten og hvad med taxibetjening i tyndt befolkede områder?
 • Etablering af fjernbusterminal i København.

I København kan du møde:

 • Mette Reissmann, Socialdemokratiet
 • Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre
 • Nikolaj Bøgh, Konservative
 • Kåre Tranberg Smidt, Alternativet

I Aarhus kan du møde:

 • Karen Melchior, Radikale Venstre
 • Kim Christiansen, Dansk Folkeparti
 • Jens Salling, Konservative

Vi forventer, at flere kandidater kommer til, men ovennævnte har indtil videre givet tilsagn.

Hvor:

København: Anchersen Busser, Jernholmen 20-22, 2650 Hvidovre

Aarhus: Abildskou, Blomstervej 58, 8381 Tilst

Tilmelding til mødet kan ske via conference manager eller på info@dpt-dk.org med angivelse af deltagerantal og sted.