Taxikørsel

|22.08.2019

Hvilke typer tilladelser må anvendes og hvor?

Dansk PersonTransport bringer en gennemgang af reglerne for, hvilke tilladelser der må anvendes hvor og til hvad.


Selvom den nye taxilov har fungeret i halvandet år, oplever Dansk PersonTransport stadig, at der er tvivl om, hvilke tilladelser der må anvendes hvor og til hvad. Her kommer en gennemgang af reglerne.

 • Er du indehaver af en taxitilladelse udstedt efter den gamle taxilov, og har du ikke ombyttet tilladelsen? 
  Du må anvende tilladelsen inden for det geografiske område, hvor tilladelsen er udstedt. Er tilladelsen fx oprindeligt udstedt af Esbjerg Kommune, må tilladelsen fortsat kun anvendes inden for dette område og ud fra de reglerne, der var gældende for tilladelsen, da den blev udstedt.
 • Har du en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport udstedt efter den nugældende taxilov?
  Der er ingen geografisk begrænsning på tilladelsen, og du må principielt anvende tilladelsen i hele Danmark. Tilladelsen kan anvendes til tre forskellige former for kørsel:
  1) Taxikørsel via et kørselskontor.
  2) Kørsel for det offentlige som det offentlige er forpligtet til at udføre via lov, fx skolekørsel.
  3) Limousinekørsel.
 • Har du en OST-tilladelse udstedt efter den gamle taxilov?
  Tilladelsen må udelukkende anvendes til kørsel for trafikselskaberne. Tilladelsen kan altså ikke anvendes til lokal kørsel for en kommune, fx skolekørsel, hvis den ikke er ombyttet.

Information om reglerne for de forskellige former for kørsel kan findes på www.taxilov.dk.