Christiansborg om DPT
I forbindelse med sammenlægningen af Dansk Taxi Råd og Danske Busvognmænd har vi spurgt en række forskellige politikere om deres syn på den nye forening Dansk PersonTransport, samt deres overordnede syn på bus- og taxibranchen.
01 januar 2019

Karsten Hønge (SF)

Kristian Pihl Lorentzen (V)

Rasmus Prehn (S)

Andreas Steenberg (RV)

Hvilke muligheder ser du i, at bus- og taxivognmænd går sammen i én forening? 
Tillykke med den nye forening, som vil gøre branchen stærkere. I vil blive en seriøs partner for politikere, når vi skal finde løsninger for persontransport. Mobilitet er et af de vigtigste politiske områder, og det berører på den ene eller anden måde alle menneskers hverdag.

Hvis du fik eneret til at bestemme udviklingen for persontransporten, hvordan ville fremtiden så se ud for bus- og taxibranchen? 
For borgerne handler det om den samlede rejse, som kan indeholde flere transportmidler, bl.a. cykel, tog, bus og taxa. Det skal hænge sammen og være let og overskueligt. Der skal være en stærkere overordnet styring, og det skal være billigere.

Hvilke udfordringer, mener du, er de største for bus- og taxibranchen i hhv. land og by?
Flextrafikken skal holdes i kort snor og kontrolleres. Vi skal forhindre dumpingpriser til skade for ordentlige firmaer, som giver deres ansatte anstændige arbejdsforhold. Udenlandske turistbusfirmaer skal ikke undergrave vores gode og regulerede arbejdsmarked. De har ikke noget at gøre her, hvis de ikke respekterer danske overenskomster, arbejdsmiljøloven og betaler moms og skat.


Hvilke muligheder ser du i, at bus- og taxivognmænd går sammen i én forening? 

Jeg tror, det er en klar styrke, at der er en samlet stemme for alle, der udfører erhvervsmæssig persontransport. For det har bare mere kraft, når én organisation står samlet og kan gå i dialog med de relevante myndigheder og samarbejdspartnere. Og at det sker på tværs af forskellige transportformer – også selvom man måske ikke altid har helt de samme interesser. Jeg glæder mig til at følge Dansk PersonTransports arbejde.

Hvis du fik eneret til at bestemme udviklingen for persontransporten, hvordan ville fremtiden så se ud for bus- og taxibranchen?
Jeg ville arbejde for, at vi fik endnu bedre betjening i hele landet – så alle danskere havde de bedste muligheder for at kunne tage både bussen og taxaen. Danskerne skal have friheden til at vælge den transportform, der passer dem bedst. Jeg ville samtidig arbejde for, at transportformerne talte bedre sammen – så man f.eks. lettere kunne skifte mellem at tage bilen, toget, bussen og taxaen. Tidligere i år fremlagde regeringen et udspil til bedre vilkår for passagerer og private løsninger i den kollektive trafik. Med udspillet vil vi bl.a. sikre flere fjernbusafgange, som vil komme landdistrikterne til gode. Og så vil vi samle Rejseplanen og Rejsekortet i én digital mobilitetstjeneste.

Hvilke udfordringer, mener du, er de største for bus- og taxibranchen i hhv. land og by? 
Der er desværre eksempler på, at det lokalt besluttes at nedlægge busruter flere steder i landet. Det er jeg naturligvis meget bekymret for, fordi mange danskere er afhængige af bussen i hverdagen, og hvis man lokalt fjerner busruter, begrænser man også mange danskeres mobilitet. Det er ærgerligt, for hvis vi ønsker et Danmark i balance, skal vi sikre, at man har adgang til en effektiv transport i hele landet. Vi har liberaliseret taxiloven, så vi får en mere effektiv betjening til gavn for både erhvervet og kunderne. Derudover har vi desværre set nogle meget kritisable eksempler fra transportbranchen generelt, hvor chauffører har været ansat på vilkår, som ikke hører til i Danmark. Vi arbejder på EU-niveau for, at der i forhandlingerne om vejpakken bliver skabt nogle meget klare regler, der skal sikre fair konkurrencevilkår på det indre marked for vejtransport. For det må ikke foregå i Danmark! Vi skal sikre ordnede vilkår. Hvor der er en vilje, er der en vej!

 

Hvilke muligheder ser du i, at bus- og taxivognmænd går sammen i én forening? 
Det giver mere slagkraft. Og meget af det, som DTR og DB har arbejdet med, er jo sammenfaldende og handler om persontransport som helhed. I mange af de udbud, der er på området for social kørsel, er det f.eks. både busvognmænd og taxivognmænd, der byder ind. Der er mange nutidige eksempler på, at linjerne mellem brancherne udviskes, og at brancherne deler fælles interesser. Det giver derfor god mening at forene de to grene.

Hvis du fik eneret til at bestemme udviklingen for persontransporten, hvordan ville fremtiden så se ud for bus- og taxibranchen? 
Jeg ser for mig en virkelighed, hvor der er meget mere sammenhæng mellem de forskellige transportformer, og hvor man f.eks. får tilbudt at kombinere sin kollektive trafik med taxa, bl.a. i rejseplanen. Jeg ser gerne en fremtid med mere samtænkning. Det vil gøre, at man – udover de kunder man allerede har – kan få nye kunder ind i bus- og taxibranchen. I fremtiden skal man også kunne bruge rejsekort til at betale sin taxa med. Fremtiden bliver også med flere selvkørende biler. Transformationsprocessen skal dog sikres på den mest glidende måde. Vi kommer også til at se busløsninger som fremtidens S-tog og letbane. Busserne er langt mere fleksible. Taxaer og busser har et kæmpe potentiale i forhold til klimaet, da disse transportmidler har mulighed for at være first-movers i omstillingen til klimavenlig transport.

Hvilke udfordringer, mener du, er de største for bus- og taxibranchen i hhv. land og by? 
Der er ikke tvivl om, at den store udfordring er at sikre, at der både er kunder til bus og taxa i en virkelighed, hvor stadig flere har deres egen private bil. I en fremtid, hvor man langsomt går fremad mod selvkørende biler, bliver det naturligt, at der kommer et vækstboom, og at færre vil anskaffe sig personbiler. Jeg tror, at vi går en udvikling i møde, hvor man begynder at have færre biler, fordi den ene i en husholdning på to eller flere kører mere med taxa, bus og/eller cykel osv. Derfor tror jeg, at fjernbusser kommer til at spille en større rolle ift. landdistrikterne. Jeg tror også, at der er et potentiale for flextrafik, hvor taxaer får et nyt marked her. Vi skal også have sat en effektiv stopper for udenlandske busser, der udfører social dumping. Det vil Socialdemokratiet gerne gå forrest for at gøre ved.

Hvilke muligheder ser du i, at bus- og taxivognmænd går sammen i én forening? 
Først og fremmest tillykke med den nye forening. Det giver mening at samle de to brancher under én forening for mobilitet. Vi ser i stigende grad flere eksempler på, at brancherne overlapper hinanden, og derfor giver det rigtig god mening at samle de to foreninger under ét tag.

Hvis du fik eneret til at bestemme udviklingen for persontransporten, hvordan ville fremtiden så se ud for bus- og taxibranchen?
Taxi og busbranchen er åbenlyse at kigge på i forhold til grøn omstilling, da begge brancher er genstand for offentlige indkøb. Jeg ville derfor arbejde mod en branche med fokus på klimavenlige løsninger.

Hvilke udfordringer, mener du, er de største for bus- og taxibranchen i hhv. land og by?
En af de store udfordringer på taxiområdet er at skabe konkurrence. De mange nye regler for taxikørsel har efter min mening medført en risiko for, at de store virksomheder kan få monopol. Dette er problematisk. Uber var ikke godt, da konceptet åbenlyst brød lovgivningen. Dog havde konceptet nogle teknologiske fordele, som gavnede konkurrencen i branchen. Derfor glæder det mig f.eks. at se Moove på det danske taximarked. Når det så er sagt, er jeg stadig mere positivt stemt over for den nye taxilov end den gamle. På busområdet er en af de helt store udfordringer de udenlandske busser, der opererer mere og mere i de store byer på ulige konkurrencevilkår. Selvfølgeligt er de udenlandske chauffører velkomne, men de skal udføre deres arbejde i Danmark under danske løn- og arbejdsvilkår, så fair konkurrence kan garanteres.