26.04.2023

Husk på at 10-årskravet for transportledere er fjernet

Der er ikke længere er krav om, at en transportleder inden for de seneste 10 år skal have gennemført et kursus og bestået en prøve, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.


I forbindelse med implementeringen af EU’s Vejpakke i 2022 lempede myndighederne på kravene til transportledere. Det betyder, at det såkaldte 10-årskrav er fjernet, mens de øvrige krav til faglige kvalifikationer er bevaret.

Tidligere var det sådan, at en ansøger for at blive godkendt som transportleder i en virksomhed med fællesskabstilladelser, inden for de seneste 10 år skulle have gennemført et kursus og bestået en prøve, der var godkendt af Færdselsstyrelsen.

I dag er kravet blot, at man på et tidspunkt har gennemført et kursus og bestået en prøve. Det er vores indtryk, at mange ikke er opmærksomme på denne ændring af busbekendtgørelsen.