Turistkørsel

|12.03.2019

Husk A1 attest og det blå sygesikringskort for erhverv, når du og dine chauffører skal til udlandet

Når du eller en af dine chauffører kører til udlandet, er det vigtigt, at du sørger for at have styr på forsikringer og blanketter, så I er dækket i tilfælde af sygdom.


Det er vigtigt, at der er en A1 attest og et blåt sygesikringskort for erhverv til hver af de medarbejdere, der kører international buskørsel. Dernæst skal du sikre dig, at bussen har tilknyttet en chaufførforsikring, også kaldet syge- og retshjælpsforsikring.

A1 attesten og det blå sygesikringskort for erhverv gør, at du eller din medarbejder er dækket som borgerne i det land, I arbejder i. Chaufførforsikringen dækker øvrige udgifter i forbindelse med sygdom i udlandet. Det vil sige, at hvis du kun har en chaufførforsikring og ikke A1 attesten og det blå sygesikringskort for erhverv, kommer du til at betale en stor del af udgifterne ved sygdom selv. Det kan således blive rigtig dyrt ikke at have styr på blanketter og kort, hvis en chaufførs sygdom medfører en hospitalsindlæggelse.

Derudover er der flere europæiske lande, der giver bøder på op til 5.000 euro ved manglende dokumentation af A1 attest.

Bestil i god tid
A1 attesten til dig og dine chauffører bestiller via dette link.

Når A1 attesten er udstedt, skal hver enkelt medarbejder ansøge om det blå sygesikringskort for erhverv på borger.dk.

Både A1 attesten og det blå sygesikringskort for erhverv gælder for 1 år ad gangen, og det er således en tilbagevendende administrativ procedure, som du skal være opmærksom på.

Det tager alt fra én dag og op til tre uger at få godkendt en ansøgning om A1 attest. Udbetaling Danmark oplyser, at sagsbehandlingstiden typisk er længst, når der fx søges for sæsonansatte medarbejdere, hvis der søges for meget lidt kørsel i udlandet eller der skrives en for lang periode på ansøgningen. Har du spørgsmål til ansøgningen, er det altid muligt at ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 7012 8051.

For det blå sygesikringskort for erhverv er der en leveringstid på 3-4 uger. Hvis man skal afsted inden kortet er leveret, kan man ringe på tlf. 7012 8081 og få dem til at lave en midlertidig attest, som er i din digitale postkasse med det samme.

Du kan bestille A1 attesten op til to måneder før den skal gælde/før den nuværende attest udløber, og derefter det blå sygesikringskort for erhverv.