Rutekørsel

|24.01.2019

HOT med huller

Regeringen har netop foreslået, at hovedstadens offentlige transport skal samles under én organisation, HOT. Dansk PersonTransport er enige i visionen, men har nogle bemærkninger til udførelsen.


Dansk PersonTransport mener, at der er et stort og uudnyttet potentiale for udvikling af den kollektive trafiks evne til at håndtere befolkningstilvækst, trængsel, tilgængelighed og effektiv persontransport i hovedstadsområdet. Dansk PersonTransport er derfor også enige i den analyse og vision, der ligger bag regeringens forslag om HOT (Hovedstadens Offentlige Transport), hvorefter den kollektive trafik samles i én organisation og sammenhængen på tværs af transportformer styrkes. Udspillet om HOT er en sammenlægning af drift, indkøb, planlægning, billetsalg og kundevendte funktioner og vil uden tvivl hjælpe passagererne meget i forhold til den nuværende situation.

Regeringens udspil lægger dog op til, at ejerskab og finansiering – som i dag – fortsat vil være fordelt ud på mange forskellige parter. Dermed ignoreres nogle af de problemer og udfordringer, der trænger sig på omkring trafikken i hovedstadsområdet:

  • Hvordan vil den nødvendige prioritering af (og i) den kollektive trafik i fremtiden kunne finde sted med de mange ejerinteresser på spil?
  • Hvordan sikres det, at HOT får kompetencerne og midlerne til at udvikle og skabe fornyelse af den kollektive trafik samt og ikke kun bliver et selskab med fokus på drift?

Et par andre huller som Dansk PersonTransport kunne tænke sig at få dækket i forhold til regeringens udspil:

  • Der er lagt op til, at der skal etableres et selvstændigt trafikselskab for kommunerne på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Det skal nok være muligt, men der savnes overvejelser om, hvorfor de geografiske grænser for HOT er lagt præcis som de er og hvilke udfordringer, der må imødeses med etableringen af et nyt trafikselskab.
  • Det er uheldigt, at der er lagt op til en fastholdelse af de nuværende principper for finansiering af privatbanerne, der er til hinder for en fornuftig prioritering af den samlede kollektive trafik, da midlerne bindes unødigt til privatbanerne. Privatbanerne er i flere tilfælde ikke hensigtsmæssige og omkostningseffektive sådan som folks bosætning og transportvaner har udviklet sig.

Kontakt: Sektorchef Lasse Repsholt.

Læs mere via dette link.