12.02.2019

Horsens Kommune


Følgende informationer fremgår af Horsens Kommunes bekendtgørelse:

§ 1. Parkering af motorkøretøjer og påhængskøretøjer med størst tilladt totalvægt over 3500 kg er forbudt i tiden fra kl. 18.00 til 06.00 på gade, vej eller plads, bortset fra parkeringspladser, hvor det ved skiltning er tilladt.

I henhold til § 1, er det tilladt at parkere med motorkøretøjer med størst tilladte totalvægt over 3500 kg og sættevogne. De aktuelle strækninger med parkeringspladser for motorkøretøjer med størst tilladte totalvægt over 3500 kg og sættevogne i Horsens Kommune inden for byzone, er afmærket med særlig skiltning på følgende adresser: I Horsens by: Ove Jensens Alle, Meteorvej, Strømøvej og Islandsvej. I Brædstrup by: Energivej og Fjernvarmevej.

Den fulde bekendtgørelse kan læses her.