15.08.2023

Holstebro viser en forkert vej for fremtidens kollektive trafik

Dansk PersonTransports adm. direktør Michael Nielsen skriver i Ingeniøren/MobilityTech, at det er en fejlagtig og forhastet beslutning, at Holstebro Byråd har besluttet at afskaffe bybusserne fra 2024.


Holstebro viser en forkert vej for fremtidens kollektive trafik

Af: Michael Nielsen, adm. direktør, Dansk PersonTransport

Holstebro byråd har besluttet at afskaffe bybusserne i Holstebro Kommune fra 2024. Det er en fejlagtig og forhastet beslutning, der tyder på en manglende forståelse for den afgørende rolle, som den kollektive trafik kan spille i kommunen.

I stedet for at skære i den kollektive trafik, burde Holstebro have valgt at styrke og udvikle den. Det er der flere årsager til.

Først og fremmest er den kollektive bustrafik afgørende for at sikre mobilitet og tilgængelighed for alle borgere. Ældre, unge og personer uden adgang til en bil er afhængige af busserne som deres primære transportmiddel. Dette er med til at mindske social ulighed og sikre, at alle borgere har lige muligheder for fuldt ud at deltage i samfundet.

Det burde ikke være nødvendigt, at alle skal have deres egen bil

Der er et stort behov for et alternativ til bilen i Holstebro. Selvom mange borgere i kommunen ejer en bil, er der stadig en betydelig del af befolkningen, hele 26 procent, der ikke har adgang til en bil. For denne gruppe er den kollektive trafik den eneste mulighed for at komme til og fra arbejde, uddannelse, besøg og fritidsaktiviteter. At have en ambition om at kunne leve og arbejde i Holstebro uden at være afhængig af en bil burde være udgangspunktet.

Det er også vigtigt at bemærke, at det at eje og bruge en bil i Danmark er dyrt. Det koster i gennemsnit 37.926 kr. pr. husstand om året eller 11,7% af det samlede budget i husholdningerne. Borgerne i Holstebro bruger samlet set 1,2 milliarder kr. på at holde deres biler kørende. I forhold til dette beløb er Holstebro Kommunes årlige udgifter på 25,2 mio. kr. til kollektiv bustrafik, som de nu vil spare, relativt beskedne. Det er derfor ikke økonomisk fornuftigt at spare på den kollektive trafik, når den kan være med til at reducere de samlede udgifter til mobilitet for borgerne.

Besparelser på den kollektive trafik hæmmer klimaambitionerne

Besparelser i den kollektive trafik er også skadelige for klimaet. Holstebro Kommune har en forpligtelse til at handle på klimaområdet, men ved at afskaffe bybusserne underminerer de deres egne mål på dette område. Kommunens klimahandlingsplan, der blev vedtaget i 2023, indeholder gode initiativer vedrørende cykling, delebiler og elektrificering af den private bilpark. Men ved at nedlægge den planlagte emissionsfri bybustrafik mangler planen en vigtig komponent – den kollektive trafik. Togforbindelser og delebilisme er afhængige af et velfungerende kollektivt trafiksystem. Uden bybusser er det usandsynligt, at disse initiativer vil lykkes.

Styrk i stedet det samlede kollektive trafiksystem

Det er vigtigt at forstå, at bybusser udgør en afgørende del af et samlet kollektivt trafiksystem. Tal fra Danmarks Statistik viser, at Holstebro Kommune er blandt de bykommuner, hvor adgangen til kollektiv trafik er dårligst, når man tager højde for både bus- og togtrafik. Det er derfor forkert at begynde at spare yderligere. Især fordi der er et stort potentiale. Fra Holstebro Station er der blandt andet forbindelse til byer som Herning, Struer, Aarhus H og selvfølgelig det landsdækkende net med en direkte togforbindelse til København. DSB og Arriva betjener stationen og har årligt mange afgange, og antallet af passagerer på Holstebro Station var tæt på normalen i 2019, med 305.488 personer i 2022. Dette kan være en genvej for nogle af de mange og stadig flere pendlere, der pendler mere end 20 km fra deres bopæl i Holstebro. Selvom danskerne pendler længere, er det stadig 50 procent af de beskæftigede med bopæl i kommunen, der pendler inden for en afstand på 10 km.

Vi i Dansk PersonTransport mener, at det både er muligt og nødvendigt, at Holstebro Kommune fastholder og prioriterer den kollektive trafik samt genovervejer beslutningen om at lukke bybusserne.

Det er på tide at bevæge sig væk fra bilafhængighed og i stedet fokusere på bæredygtige transportløsninger. Ved at investere i den kollektive trafik kan Holstebro Kommune opnå øget mobilitet, reducere social ulighed, mindske CO2-udledningen og skabe en mere bæredygtig fremtid.

Det er på høje tid, at Holstebro Kommune tager denne udfordring alvorligt og handler i tråd med deres egne klimamål og værdier.

Indlægget er bragt i Ingeniøren/MobilityTech den 15. august 2023.