12.02.2019

Høje-Taastrup Kommune


På de kommunale arealer er der afsætningssteder på:

Høje-Taastrup Station – Banestrøget en afsætningsplads ud for busskur og toilet.

Vest for Halland Boulevard en stor p-plads hvor der også er lastvogn parkering. Der vil i forbindelse med ombygning gøres så også busser må parkere. Her kan man desuden tage passagerer med, da der er stiforbindelse til Høje Taastrup Station.

På Taastrup Station er der på nordsiden af Selsmosevej umiddelbart før alm. stoppested en plads til turistbusser med 30 minutter parkering. Se nedenstående kort for flere detaljer:

Bekendtgørelsen vedrørende standsning og parkering i Kommunen kan findes her.