Coronavirus

|14.04.2020

”Hjælpepakkerne er helt uundværlige”

Inden påske sendte DPT en rundspørge til alle medlemmer i turistsektoren. Den viser blandt andet, at hjælpepakkerne er blevet søgt af 92 %


En spørgeskemaundersøgelse blandt DPT’s medlemmer inden for turistsektoren viser, at hjælpepakkerne er meget nødvendige og bliver flittigt brugt. Den mest søgte hjælpepakke er hjælpepakken til de faste udgifter, hvor 83 % af respondenterne har svaret, at de har søgt den eller planlægger at søge den. Den næstmest benyttede hjælpepakke er hjælpepakken til små virksomheder, hvor 55 % enten har søgt den eller planlægger at gøre det. 40 % har søgt eller planlægger at søge hjælpepakken til lønkompensation (her skal der tages højde for, at mange allerede har benyttet sig af muligheden for hjemsendelse). 19 % vil søge om at tage et statsgaranteret lån. Sammenlagt er det 92 % af turistbusvognmændene, der har besvaret undersøgelsen, der vil benytte sig af hjælpepakkerne, mens blot 8 % ikke vil.

”Hjælpepakkerne er helt uundværlige i denne coronakrise, som tallene her også viser. Vi har heldigvis også set, at politikerne kan være lydhøre over for finjusteringer af pakkerne. Nu, hvor Danmark lige så stille åbner op igen, vil der dukke nye udfordringer op i forhold til pakkerne, hvor det vil blive endnu mere nødvendigt for politikerne at lytte, så pakkerne kan blive mere fleksible og holde hånden under flere, mens Danmark langsomt kommer op at køre igen,” siger Michael Nielsen adm. direktør for Dansk PersonTransport.

Medlemmerne svarer også i spørgeskemaundersøgelsen, at de prøver at minimere alle udgifter, er tilbageholdende med nye investeringer og laver kreditoraftaler. Rigtigt mange fortæller, at de prøver at flytte rejser og arrangementer til senere på sæsonen og flytte afbestilte ture.

Der er blevet afskediget og rokeret rundt på arbejdspladserne, så flere vognmænd f.eks. kører selv, og der bliver afviklet feriefridage og afspadsering, mens flere medarbejdere afholder ekstraordinær ferie.