24.06.2022

Hensyn til turistbusser og taxier sikret i Københavns Byrums- og trafikplan

Taxier og turistbusser har fortsat en plads i Middelalderbyen i den Byrums – og trafikplan som netop er sendt i høring.


Københavns Kommunes Teknik- og miljøudvalg godkendte den 20. juni et udkast til en kommende Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen i København. Dansk PersonTransport har fulgt forberedelserne til planen tæt, især da den undervejs har lagt op til et totalt forbud mod turistbusser og nedlæggelse af alle taxiholdepladser i Middelalderbyen. DPT havde forud for behandlingen af Byrums- og trafikplanen foreslået forbedringer til planen som Socialdemokratiet tog med til mødet. Socialdemokratiets ændringsforslag blev bakket op af Radikale, Venstre og Konservative.

Byrums- og trafikplanen lagde op til at opgive den tidligere model med et totalt forbud mod turistbusser. Turistbusserne kunne nu få lov til at køre ind i Middelalderbyen f.eks. ved Nørregade, men det var ikke klart om de også ville kunne sætte gæster af og på i Middelalderbyen. Det blev slået fast under behandlingen af planen at turistbusserne fortsat vil kunne sætte gæster af og på i Nørregade. Planen lagde også op til at fjerne 6 turistbusholdepladser ved Vor Frue Plads, uden at anvise alternative pladser. DPT foreslog at man som erstatning for pladserne ved Vor Frue Plads, oprettede en turistbusterminal i Nørre Voldgade med plads til 6 turistbusser. DPT kan med tilfredshed konstatere, at et smalt flertal i Teknik- og miljøudvalget bakkede op om oprettelse af 6 holdepladser i Nørre Voldgade. I takt med at lade-infrastruktur til elbusser opstilles på pladserne, vil de blive reserveret til turistbusser med nulemission.

Planen lagde også op til at nedlægge 22 taxiholdepladser i Middelalderbyen hvilket DPT opponerede imod, særligt med henvisning til trygheden i nattelivet og visheden om at der altid er en taxi tæt på til at bringe gæsterne trygt hjem. DPT kan med glæde konstatere, at et smalt flertal i Teknik- og miljøudvalget stemte for at bevare taxiholdepladser i Middelalderbyen.

Nu bliver Byrums- og trafikplanen sendt i høring i perioden den 28. juni til den 26. september 2022, hvor også Dansk PersonTransport deltager. Den endelige plan vil skulle vedtages i Kommunen til november 2022, og herefter er de enkelte dele af planen afhængige af finansiering i kommunens budget for at blive realiseret.

 

Du kan læse mere her