17.08.2023

Hård kamp om midler til grønne busser og flextrafik

Der er rift om pengene i puljen til grøn omstilling af busser og flextrafik. Det vidner om, at der er brug yderligere støtte til den grønne omstilling i fremtiden, mener Dansk PersonTransport.


Trafikstyrelsen har modtaget ansøgninger for 73,5 millioner kroner til den grønne pulje på 50 millioner kroner, der årligt er afsat af Folketinget til at fremme omstillingen af regionale busruter og flextrafik i hele landet til emissionsfri transport.

Ansøgningerne dækker blandt andet elbusser i Lemvig, grøn patienttransport i Region Hovedstaden og lynladere til flextrafik ved sygehusene i Sydtrafiks område.

I dag er ca. hver fjerde rutebus i Danmark en nulemissionensbus og i de næste år vil det tal stige til en tredjedel. Flextrafikken har vist sig sværere at omstille. Her er der brug for flere ladestandere, ligesom det særligt er vanskeligt at omstille de liftbiler, som tit bruges til at transportere ældre, handicappede eller syge personer.

Overtegningen af puljen vidner om stor vilje til at skubbe yderligere på den grønne omstilling, men også om, at der er brug for flere støttemidler i fremtiden, hvis branchen skal komme helt i mål med ambitionen om at omstille sig.

  • Der er en enorm vilje og iver i branchen til at gennemgå og bidrage til den grønne omstilling. Vi kan mærke på vores medlemmer, at de leder efter løsninger og svar på, hvordan de kan bidrage, og her er det vigtigt, at Folketinget skubber på udviklingen ved at afsætte midler, som kan være med til at sikre, at persontransporten kan blive endnu grønnere, udtaler adm. direktør Michael Nielsen.

Betingelsen for at søge er, at ansøgerne selv bidrager med minimum 50 procent af midlerne til den støtteberettigede del af det grønne projekt.

De 50 millioner kroner er en del af Infrastrukturplan 2035, hvor der blev afsat 250 millioner kroner i en pulje til at mindske udledningen fra den kollektive trafik. Puljen løber i perioden fra 2022 til 2026, og der vil årligt blive udmønte 50 millioner kroner.

Trafikstyrelsen udarbejder, på baggrund af den faglige vurdering, en indstilling til transportministeren om udmøntning af puljens midler.

Læs mere om ansøgningerne til støtte her.