trafiksikkerhed

|30.12.2018

Håndholdt mikrofon stadig tilladt

Folketinget vedtog i december en ændring af færdselsloven der skærper straffen i forbindelse med brug af håndholdte kommunikationsapparater. Erhvervschauffører kan dog fortsat bruge håndholdte mikrofoner under kørsel.


Folketinget vedtog i december en ændring af færdselsloven der skærper straffen i forbindelse med brug af ”håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater”.

Forbuddet gælder dog ikke erhvervschaufførers brug af håndholdt mikrofon, der er tilkoblet fastmonteret teleudstyr, hvis brugen er nødvendig af hensyn til erhvervsmæssige transporter. Buschauffører kan med andre ord fortsat bruge håndholdte mikrofoner under kørsel, hvis bussen er udstyret med sådan en.

Vær dog opmærksom på at færdselslovens § 3 under alle omstændigheder skal følges: ”Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres.”

Du kan læse mere om opmærksomhed i trafikken hos Rådet for Sikker Trafik.