kørekort

|01.05.2020

Gyldighedstiden på beviser og kort forlænges yderligere

En række kort og beviser, der ellers ville være udløbet nu, forlænges til 31. oktober 2020. Det er for at sikre vareforsyningen på vejtransportområdet og gælder også persontransportområdet


For at sikre at varer og anden erhvervstransport kan fortsætte uforstyrret på de danske veje, er det blevet besluttet at forlænge gyldigheden på en række kort og beviser. Færdselsstyrelsen oplyser, at kort og beviser, der udløber i perioden mellem 1. marts og 30. juni 2020, forlænges til 31. oktober 2020. Det betyder, at disse kategorier og kørekort automatisk får forlænget gyldigheden. Der skal ikke udstedes et nyt kort eller bevis, og indehaverne af kortene eller beviserne skal ikke foretage sig noget.

Det drejer sig om disse beviser og kort, der bliver automatisk forlænget til 31. oktober 2020:

  • C1
  • C1/E
  • C
  • C/E
  • D1
  • D1/E
  • D
  • D/EDet gælder også kørekort til erhvervsmæssig personbefordring. Forlængelserne gælder kun for kørsel i Danmark.