Offentlig kørsel

|06.12.2019

Guide: Forhøjede bøder for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler

Færdselsstyrelsen har netop udsendt en række faktaark vedrørende de forhøjede bødetakster for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler, som træder i kraft 1. januar 2020.


Færdselsstyrelsen understreger, at de nye regler ikke indfører nye typer af fejl og mangler, samt at bødeniveauet for almindelige fejl og mangler (dvs. fejl og mangler, der ikke kan betegnes som alvorlige sikkerhedskritiske) ikke hæves. Dermed vil chaufføren og vognmanden ikke kunne straffes for andre forhold end det allerede er tilfældet i dag.

Færdselsstyrelsen vurderer, at en fejl og mangel er alvorlig sikkerhedskritisk, hvis den i henhold til vejsidesynsdirektivet kategoriseres som ”farlig”, hvilket vil sige, at den i sig selv udgør en nærliggende risiko for, at uheld opstår.

Vurderingen sker i forhold til køretøjets samlede præstationsevne i relation til de enkelte kategorier af fejl og mangler (f.eks. køretøjets bremseevne eller styreevne).

De nye regler medfører ikke ændringer i forhold til ansvarsgrundlaget for henholdsvis ejer og fører af køretøjet.

Fører:
Det skal vurderes, om der er udvist uagtsomhed af føreren. Føreren kan derfor kun straffes for fejl og mangler – både almindelige og alvorlige sikkerhedskritiske – hvis føreren vidste eller på grund af konkrete omstændigheder burde vide, at køretøjet var behæftet med sådanne fejl og mangler. Føreren kan derfor ikke straffes for pludseligt opståede fejl og mangler eller såkaldte skjulte mangler.

Ejer (varig bruger):
Det skal vurderes, om ejeren har levet op til det strenge ejeransvar. Ejeren har pligt til selv at være opmærksom på køretøjets stand, og det vurderes, om der er tale om fejl og mangler, der skyldes manglende vedligeholdelse eller reparation. I givet fald vil ejeren kunne straffes for fejlen.
Ejeren vil ikke kunne straffes for tekniske fejl, der indtræder uvarslet og pludseligt, hvis ejeren har overholdt de periodiske syn og med passende intervaller har ladet køretøjet gennemgå af en sagkyndig (f.eks. serviceeftersyn på et værksted), og hvis der i øvrigt ikke er noget at bebrejde ejeren i forhold til at drage omsorg for køretøjets stand.

Faktaark
Færdselsstyrelsen udarbejdet en guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjet inden kørsel. Læs guiden her.

De enkelte faktaark fra Færdselsstyrelsen indeholder hver især vigtig viden om, hvad der skal til, før en fejl anses som alvorlig sikkerhedskritisk og dermed udløser det høje bødeniveau. Det bør bemærkes at disse faktaark er udarbejdet til brug i såvel lastbil og bustransport.

Faktaark 1 om forhøjelse af bødeniveau
Faktaark 2 om køretøjets driftsbremse (virkning)
Faktaark 3 om driftbremse – præstation (skævbremsning)
Faktaark 4 om køretøjets bremseudstyr (bremsekomponenter) – mekanisk tilstand og virkemåde
Faktaark 5 om køretøjets styreapparat (mekanisk tilstand samt rat og ratsøjle)
Faktaark 6 om køretøjets stoplygter og stoplys (tilstand og virkemåde)
Faktaark 7 om køretøjets hjul og dæk
Faktaark 8 om køretøjets underkøringsværn