Taxikørsel

|20.03.2019

Grønne taxier står højt på dagsordenen

Dansk PersonTransport er positive overfor tilskudsordning til nulemissionstaxier for at sætte skub i den grønne omstilling af taxierhvervet som foreslået af Det Radikale Venstre.


Taxier kører mange kilometer og udskiftes ofte sammenlignet med privatbiler. Af samme grund er de et yndet mål for politikerne, når der skal peges på områder, hvor der kan sættes fart på den grønne omstilling af transportsektoren. Det er langt fra noget nyt, og gennem årene har det blandt andet resulteret i krav til dieselforbruget og krav om EURO 5 og 6 motorer.

Regeringen har ydermere netop fremsat et forslag om at reservere 40 % af de nye tilladelser til nulemissionsbiler fra juli 2019 og frem til udgangen af 2020.

”Vi er i Dansk PersonTransport varme fortalere for den grønne omstilling af taxierhvervet. Den store udfordring ved regeringens klimaudspil og de tidligere vedtagne love er imidlertid, at det er pisk uden gulerod. Det kræver store investeringer af vognmændene at omlægge til nulemissionsbiler. Det er nemlig en stor risiko den enkelte vognmand løber, når der investeres i en elbil. For det første er det stadig en dyr teknologi sammenlignet med de traditionelle dieselbiler. Dertil kommer, at opladningstiden kan blive et problem for en bil, der er på gaden stort set hele tiden i 2-holds skift. Og endelig er gensalgsværdien en usikkerhedsfaktor, da der ikke er de store erfaringer med elbiler, som har været anvendt så intenst som en taxi bliver det. Vognmanden påtager sig derfor en betydelig risiko, når elbilen skal sammenlignes med den velkendte dieselbil”, siger Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport.

Tilskud til omstillingen
Radikale har i sidste uge lanceret deres klimaudspil, som blandt meget andet indeholder et initiativ om grønne taxier. Deres vision er, at der fra 2021 kun udstedes tilladelser til nulemissionstaxier. Det er efter Dansk PersonTransport opfattelse meget ambitiøst, da udbuddet af nulemissionsbiler fortsat er begrænset samtidig med lange leveringstider.

Et andet element i de Radikales klimaplan er at indføre en tilskudsordning til de første 500 taxier med størst tilskud til de første 100 eltaxier og en gradvis udfasning af tilskudsordningen.

”Det er positivt med en tilskudsordning, som kan hjælpe de første vognmænd i gang med at investere i elbiler. Vi kunne dog godt ønske os et mere konkret udspil, så vi kunne se, hvad det rent faktisk kommer til at betyde for købet af en elbil som taxi”, siger Trine Wollenberg.

Radikales udspil kan læses i sin helhed her. Initiativ 7 i afsnittet om Transport omhandler grønne taxier.