Taxikørsel

|02.05.2019

Grønne taxier på vej

I fællesskab med Toyota overdragede transportminister Ole Birk Olesen (LA) i denne uge nøglerne til 8 brinttaxier til Drivr. Dansk PersonTransport synes, at det er utroligt positivt, at taxiselskaberne tager initiativer til at afprøve forskellige 0-emissions teknologier til taxidrift.


I marts introducerede Dantaxi 4×48 10 el-taxier i København, og i denne uge overdragede Ole Birk Olesen sammen med Toyota nøglerne til 8 brinttaxier til Drivr. Brinttaxierne er blevet en realitet efter puljen til fremme af brændselscellekøretøjer blev uddelt i sommeren 2018, hvor Everfuel Denmark A/S fik penge til brint-taxierne.

I sin tale ved præsentationen af bilerne fremhævede transportminister Ole Birk Olesen regeringens klimaplan, hvor han anførte, at det er regeringens ambition, at busser og taxier skal gå foran i den grønne omstilling, og at det bl.a. er regeringens ambition, at der allerede fra 2025 alene må indregistreres nye taxier, der er 0-emissions taxier. Den udvikling forsøger regeringen at skubbe i gang ved skærpelse af energi- og miljøklasse krav til taxier m.v. samt en pulje af tilladelser til 0-emissions taxier. Energi- og miljøkravene til taxier m.v. bliver skærpet pr. 1. juli 2019, hvor en taxi til 4 passagerer skal være i energiklasse A+. Dog med en overgangsperiode til 31. december 2019, hvis man har indgået aftale om køb af bil inden 1. juli.

Dansk PersonTransport synes, at det er utrolig positivt, at taxiselskaberne tager initiativer til at afprøve forskellige 0-emissions teknologier til taxidrift.

”Det viser, at taxierhvervet er parat til at prøve nyt og omstille sig i et mere konkurrencepræget marked. Vi håber dog også på, at man fra politisk side er villig til at afsætte flere midler til indførelse af 0-emmission taxier på linje med puljen til fremme af brændselscellekøretøjer. 0-emissions taxierne er stadig væsentlig dyrere, og der er tale om ny teknologi, som kan være en usikker investering for en lille vognmand,” siger Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport .